Hem

”Parasta työssäni on pienet arkiset hyvät asiat ja se, kun nuoret menevät eteenpäin. Kun palanen loksahtaa paikalleen”, kertoo Nuorisokoti Valokissa Jalasjärvellä ohjaajana toimiva Jenni.

Jenni tutustui Valokkiin sairaanhoitajaopintoihin liittyvän harjoittelun myötä, mikä poiki vakituisen työpaikan ohjaajana heti valmistumisen jälkeen. Jennillä on kokemusta lähihoitajan työstä vanhuspuolelta, mutta hän halusi kehittyä ammatillisesti uudella alalla. Kiinnostus nimenomaan lastensuojelutyötä kohtaan kasvoi entisestään harjoittelun myötä.

Ohjaajan työ lastensuojeluyksikössä on yleensä kolmevuorotyötä. Samalla tavoin kuin perheiden arki, myös ohjaajan työ painottuu iltavuoroihin, kun päivät on pyhitetty nuorten koulunkäynnille. Koulupäivän päätteeksi alkavat tavalliset arkiset jutut, kuten ruokailu, arjen kuulumisten vaihto, ulkoilu sekä harrastuksiin ja asioille kuljettaminen. Hoitoalan ihmiset huolehtivat terveydenhuollon asioista ja jakavat tarvittaessa lääkkeet.

Näkökulma lastensuojelutyöhön on sairaanhoitajan ammatin myötä laajentunut. Jenni kertoo saaneensa opintojen ja harjoittelujen kautta rohkeutta niin itse lastensuojelutyöhön kuin nuorten ja heidän vanhempiensa kohtaamiseen. Yhteydenpito ja keskustelut nuorten sekä nuorten läheisten kanssa kuuluvat olennaisena osana ohjaajan työhön.

”Sairaanhoitajan ammatin myötä nuoren tilanteesta keskustelu ja asioiden puheeksi ottaminen, myös vaikeista asioista puhuminen, on luontevampaa”, Jenni kertoo.

Sairaanhoitajaopinnoissa asioiden puheeksi ottamista on käsitelty terveyden edistämisen näkökulmasta. Ohjaajan roolissa toimivilla sosionomeilla, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajilla sekä lähihoitajilla on puolestaan oma näkökulma työn tekemiseen. Tämä rikastuttaa niin työyhteisöä kuin nuorten elämää.

Jenni kertoo kasvaneensa sairaanhoitajuuteen opintojensa aikana, mutta itse lastensuojelutyöllä on hänelle vielä paljon annettavaa. Lastensuojelupuolella on paljon työn helpottamiseksi luotuja työkaluja ja myös työnantajan tarjoamia kouluttautumismahdollisuuksia.

”Itseäni helpottaa, kun katson kokeneempia työntekijöitä, jotka ovat tehneet työtä kauan. Ei voi kuin katsoa sillä lailla, että ehkä vielä jonakin päivänä minäkin olen samanlainen konkari”, Jenni kehuu.

Jenni Hakanen_ohjaaja_Valokki_Humana lastensuojelupalvelut.jpg

Sairaanhoitaja Jenni toimii ohjaajana Nuorisokoti Valokissa Jalasjärvellä.