Hem

Humanan Kotikylä Cajanuksessa sairaanhoitajana toimivan Urpon mukaan hoitotyö on paljon enemmän kuin pelkkää perushoivaa. Työhön kuuluu pääsääntöisesti aamuvuoroa kello 7-15 välillä. Aamupäivät kuluvat perushoidossa asukastyön merkeissä, iltapäivät on varattu sairaanhoidollisiin tehtäviin.

”Kun on mukana perushoidossa, näkee miten asukas suoriutuu ja liikkuu. Sairaanhoitaja tekee työssään myös hoidon arviointia ja suunnittelua”, kertoo neljän vuoden ajan Cajanuksessa työskennellyt Urpo.

Sairaanhoitaja pystyy toimimaan hektisissä tilanteissa. Akuuteissa terveydentilan muutoksissa sairaanhoitaja tietää, pystyykö omalla arviointikyvyllään vastaamaan tilanteeseen vai tarvitaanko lääkäriä tai jopa hätänumerosta ensihoitoa.  

”Työ on moniammatillista ja laaja-alaista työtä eri tahojen kanssa, sisältäen hoidon ja välillä palveluidenkin arviointia. Esimerkiksi nyt korona-aikana seurataan, miten ihminen jaksaa ja voi, onko tiettyjä oireita”, Urpo tarkentaa.

Sairaanhoitajan työhön kuuluu välillä toimistopäiviä, jotka sisältävät muun muassa lääkehoidon toimivuuden arviointia, kliinisiä mittauksia ja yleistä asukkaiden terveydentilan seurantaa.

Sairaanhoitajilla on hyvä potentiaali työllistyä

Urpo on valmistunut lähihoitajaksi vuonna 1998, jonka jälkeen hän jatkoi suoraan sairaanhoitajaopintoihin. Kokemusta alalta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta.

Palvelukoti Cajanukseen Urpo tutustui palvelukodin nettisivujen kautta. Hän ihastui kuviin ja päätti kysyä kesätöitä, mutta päätyikin vanhempainvapaan sijaisuuteen. Akryylimaalausharrastajana hän on päässyt vakituisen työnsä lisäksi pitämään taidekerhoa Oulussa sijaitsevan Humanan Kotikylä Lipporannan asukkaille. 

Työkokemusta Urpolla on vuosien varrella kertynyt monipuolisesti erilaisista tehtävistä. Hän on työskennellyt muun muassa kotisairaanhoidossa ja saattohoidossa sekä sairaanhoidosta kotiutuvien ja syöpää sairastavien kanssa. Lisäksi hän on ollut mukana kehittämässä kotisaattohoidon hoitorinkiä ja kouluttanut hoitajia inkontinenssiin liittyvissä asioissa.

”Ainakin omissa tehtävissäni sairaanhoitajan tutkintoa on katsottu laaja-alaisesti ja sen ansiosta on hyvät mahdollisuudet erilaisiin terveydenhuollon työtehtäviin”, Urpo toteaa.

Urpo Määttä_sairaanhoitaja_Cajanus_Humana asumispalvelut.jpg

Urpo kokee hoivatyön omakseen ja uskoo tekevänsä sitä eläkkeeseen saakka.