Hem
Yhteystiedot

Botnia 24h

Ainutlaatuinen mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen hoitopolku Kemissä. Asiakkaaksemme voi hakeutua kaikkialta Suomesta. Hoitojaksot toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Näin palvelut vastaavat parhaiten tarpeenmukaisuutta.

  • Osoitteemme Mäntylänkatu 32 94100 Kemi

Hoitopolku

Humana Botnia 24h tarjoaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille monipuolisia asumispalveluita ja päihdehuollon laitospalveluita Mäntylän kaupunginosassa lähellä Kemin keskustaa. Asiakkaaksemme voi hakeutua kaikkialta Suomesta. 

Meillä on yli 10 vuoden kokemus mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuottamisesta. Meille voi tulla asiakkaaksi myös kehitysvamma- ja vanhuspalveluiden asiakasryhmistä, joilla on taustalla mielenterveys-/päihdediagnostiikkaa. Teemme myös yhteistyötä vankeinhoidon kanssa vapautuvien tai koevapauteen siirtyvien vankien kuntouttamisessa, sekä toimimme sakon muuntorangaistusta suorittavien vankien ja lyhytaikaisvankien täytäntöönpanoyksikkönä. Lue lisää vankeinhoidosta.

Hoitoideologiamme perustuu kuuden eri yksikön muodostamaan hoitopolkumalliin, joka turvaa aina hoidontarpeen mukaisen ympäristön asiakkaan yksilölliselle kuntoutumiselle. Yksikkömme Hjelppi, Hertta, Herukka, Harmonia, Hemma ja Horisontti sijaitsevat lähellä toisiaan tarjoten esteettömän ja kodinomaisen ympäristön, sekä yksilöllisen etenemisen hoitopolulla kohti yhdessä asetettua tavoitetta ja haavetta.

Kuntoutusjakson aloituspaikka ja eteneminen hoitopolulla määräytyvät yksilön toimintakyvyn ja kuntoutussuunnitelman mukaan. Aloitusyksiköissä henkilöstö auttaa hoidon tarpeessa olevia katkaisemaan päihdekierteen ja psyykkisissä sairauksissa löytämään tasapainon mahdollistaen kuntoutumisen alkamisen. Kuntoutusjakson edetessä kohti itsenäisempää arkea ja asumista tuen tarve vähenee, mutta varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaan yksilön toimintaa seurataan ja ohjataan oikeaan suuntaan aktiivisesti. Hoitopolkumallin vahvuudet ovat sama henkilöstö koko hoitojakson aikana, yhteiset kuntoutusryhmät, saman kotiympäristön säilyminen, säännölliset lääkäripalvelut ja hoitajien konsultointimahdollisuus yksiköissä.

Toimintamme on aktiivista ja osallistavaa: jokaisessa yksikössä on hoitoideologian mukainen viikko-ohjelma, jossa toteutuu päivittäiset ryhmätoiminnot sekä ulkoilu. Lisäksi yksiköissä toteutetaan yhteisöhoitomallia ja Green Carea kuntouttavalla työotteella. Asumispalveluissamme on oman psykiatrin, sekä päihdehuollon puolella päihdetyön erikoislääkärin palvelut. Somaattisissa sairauksissa käännymme perusterveydenhuollon palveluiden piiriin.

Botnia 24h:n kaikki yksiköt ovat viranomaisen hyväksymiä sosiaalipalveluiden tuottajia ja lisäksi Päihde Hjelpillä on myös terveydenhuollon laitosluvat.

Tutustu Humana Botnia24h:n hinnastoon täällä.

Päihde Hjelppi, Koivuharjunkatu 41, 94100 Kemi

Hoitopolkumallin aloitusyksikkö. Hjelppi tarjoaa apua päihdekierteen pysäyttämiseen ja vieroitusoireiden akuuttihoitoa.

Lue lisää Hjelpistä

Palvelukoti Hertta

Hertta on vaativan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota palveluasumista mielenterveys- ja päihdehoidossa täydentämällä hoitoketjua.

Lue lisää Hertasta

Hoivakoti Herukka, Mäntylänkatu 32, 94100 Kemi

Herukka on kodinomainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ja tarjoaa apua eskaloituneen elämäntilanteen rauhoittamiseen.

Lue lisää Herukasta

Kuntoutuskoti Harmonia, Mäntylänkatu 34, 94100 Kemi

Hoitopolkumallin toinen vaihe tai aloitusyksikkö. Harmonia tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista.

Lue lisää Harmoniasta

Tukipalvelut Hemma, Mäntylänkatu 35, 94100 Kemi

Kodinomainen tukiasumismuoto hoitopolun loppuvaiheessa. Hemma tarjoaa päihteetöntä ja kuntouttavaa tukiasumista.

Lue lisää Hemmasta

Avotukiasunnot Horisontti

Hoitopolkumallin viimeinen yksikkö. Horisontti tarjoaa avotukiasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lue lisää Horisontista

Hyvän Mielen Koti

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

hyvän-mielen-koti_tunnus_musta_rgb.jpg