Hem
Yhteystiedot

Hertta

Palvelukoti Hertta on kodinomainen 6-paikkainen vaativan tehostetun palveluasumisen yksikkö lähellä Kemin keskustaa.

  • Osoitteemme Mäntylänkatu 32 94100 Kemi
    Kartta

Asuminen

Palvelukoti Hertta tarjoaa vaativaa tehostettua palveluasumista päihde- ja mielenterveysasiakkaille pienryhmässä osana hoitoketjua. Asukkaaksi voi tulla myös kehitysvammainen henkilö tai ikäihminen, jolla on taustalla mielenterveys- tai päihdeongelmia. Hertta on koti elämäntilanteessa, jossa kuntoutuminen itsenäisempään elämään ei ole enää todennäköistä, ja asukas tarvitsee enenevissä määrin henkilöstön läsnäoloa, hoivaa ja turvaa. Ammattitaitoinen henkilöstö on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa. Henkilöstöllä on pitkä kokemus käytösongelmaisten ja muistiongelmaisten asiakkaiden hoidosta. Hoitopolulla Hertta sijoittuu kuntoutuksen aloitusyksiköksi tai loppuelämän kodiksi.

Tilat ovat yhdessä kerroksessa ja suunniteltu myös soveltumaan liikuntarajoitteisille henkilöille. Asukkailla on yhden hengen huoneet, jotka ovat peruskalustettuja, sekä oma wc ja suihku. Yhteisinä tiloina on ruokailu-/ryhmätila, sekä pyykkihuolto ja sauna.

Palvelukoti Hertassa asutaan vuokrasuhteessa, myös lyhytaikaiset intervallijaksot ovat yksikössä mahdollisia. Herttaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen.

Palvelukoti Hertassa jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja koko hoitojakson ajaksi. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen RAI-arviointi ja hoito-palvelusuunnitelma kuukauden sisällä Herttaan saapumisesta. Rai-arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Myös väliarviointeja tehdään kahdesti vuodessa.

Hoitoideologia

Palvelukoti Hertan hoitoideologia koostuu yhteisöhoitomallista ja Hospice-ideologiasta käyttäen behavioristisen oppimiskäsityksen menetelmiä. Kantava lause Hospice-ideologiassa on: ”Kun ei ole enää mitään tehtävissä, on vielä paljon tekemistä”.
Palvelukoti Hertassa asukkaiden ja henkilöstön muodostaman yhteisön arki on organisoitu niin, että se tukee yksilöllisen elämän mukaisen arjen. Ilmapiiri on kiireetön, arvostava ja positiivinen. Yhteisöhoito lisää yksilön turvallisuuden tunnetta yhteenkuulumisen kokemuksella, joka tukee elämäntapojen, arvojen ja mielikuvien rakenteita.

Palvelukoti Hertan hoitoideologia on jaettu teemoittain seuraavasti: tunne-elämän tukeminen, merkityksellisten kokemusten tukeminen, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen hallinnan tukeminen, luovuuden tukeminen, Green Care ja yhteisöllisyyden tukeminen, sekä liikunnan tukeminen päivittäin. Tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä ja löytää jo menetettyihin kykyihin korvaavia taitoja.

Aktiivinen arki

Palvelukoti Hertta tarjoaa hoitoideologian mukaisen viikko-ohjelman, jossa ryhmien teema vaihtuu päivittäin. Hertan toiminta tukee jäljellä olevia voimavaroja antaen iloa, nautintoa ja onnistumisen kokemuksia. Hertassa toteutuva viriketoiminta keskittyy vanhojen kykyjen tunnistamiseen ja ylläpitämiseen, sekä korvaavien taitojen löytämiseen menetettyjen tilalle. Päivittäinen ulkoilu kuuluu Hertan viikko-ohjelmaan.

Palvelukoti Hertta voi olla asukkaan koti elämän loppuun asti, tarjoten mahdollisuuden elämän jatkumiseen elämänmakuisena niin pitkään kuin mahdollista. Palvelukoti Hertan tavoite on tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla mielekkään elämän, oireiden hallinnan ja toimintakyvyn ylläpitämisen mahdollisimman tehokkaasti. Palvelukoti Hertta turvaa hyvän perushoidon kuten nesteytyksen, ravinnon, kivunhoidon, hygienian yms. sekä pyrkii tehokkaasti eliminoimaan aggressiivisen käyttäytymisen laukaisevia tekijöitä kuten esimerkiksi: kipu, lääkehoidon seuranta, läsnäolo.

Yhteystiedot