Tuulenvire, Aura

Humana Tuulenvire sijaitsee Turun naapurikunnassa Aurassa, lähellä palveluita. Tuulenvire tarjoaa psykiatrista asumispalvelutoimintaa. Asiakkaamme ovat 18–29-vuotiaita psyykkisesti oireilevia nuoria aikuisia, joilla on tarve harjoitella itsenäisen elämisen taitoja.

050 302 6976

Tukea asumiseen

Asumispalvelumme alkavat arviointijaksolla, jossa nuoren kuntoutuksen tarvetta arvioidaan moniammatillisessa tiimissä. Arviointijakso on pituudeltaan kolme kuukautta. Tänä aikana kartoitetaan yksilöllisesti nuoren psyykkistä vointia ja toimintakykyä. Arviointijakson jälkeen voidaan nuorelle suositella räätälöityä ja tarpeen mukaista kuntoutusjaksoa Tuulenvireen asumispalvelussa.

Tuulenvireen menetelmiä ovat esimerkiksi omaohjaustyö, ryhmätoiminnat ja aktiiviset päivittäiset kuntoutustoiminnat.

Tuulenvireessä tehdään nuoren psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn arviointia. Arvioinnin tukena meillä on käytössä RAI-menetelmä. Psykoedukaatioon tähtäävien keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla tuetaan nuoren elämän hallintaa. Kuntoutussuunnitelmien ja kuntoutustiedotteiden päivittäminen ja kirjaaminen tekevät tavoitteellisesta toiminnastamme läpinäkyvää. Tuulenvireen henkilökunta huolehtii yhdessä nuoren kanssa muun muassa Kela-asioiden hoitamisesta.

Tuulenvireen esimiehenä toimii sosionomi ja neuropsykiatrinen valmentaja Tapani Nurmi. Vastuusairaanhoitajana toimii kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perehtynyt psykiatrinen sairaanhoitaja Mia Huttunen. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu lisäksi toimintaterapeutti ja lähihoitajia.

Asumispaikat

Humana Tuulenvireessä on yhteensä 21 asumispalvelupaikkaa.

  • 14 nuorten aikuisten tehostetun asumispalvelun paikkaa. Tehostetun asumispalvelun paikat ovat Tuulenvireen päärakennuksessa. Asukkailla on omat tilavat huoneet. Lisäksi asukkaiden käytössä on yhteisiä tiloja mukaan lukien harrastetila.
  • 7 nuorten aikuisten asumispalvelupaikkaa. Asumispalvelupaikat sijaitsevat päärakennuksen vieressä rivitalossa, jossa asukkailla on käytössään tilava rivitaloasunto.

Meidän on mahdollista järjestää myös tuettua asumispalvelua, jolloin tuetussa palvelussa asuva nuori asuu Auran keskustan tuntumassa omassa asunnossa.

Tästä voit ladata Tuulenvireen esitteen (pdf).