Kotipesä, Kuusamo

Kotipesä on 12-paikkainen mielenterveysasiakkaiden palvelukoti, joka sijaitsee rauhallisella asuinalueella Kuusamon Torangissa.

Aktiivista arkea

Kotipesän toiminta alkoi vuonna 1992, ja palveluna se on ollut vuodesta 2015 alkaen. Kotipesässä eletään aktiivista arkea yhteisön ja ammattitaitoisten ohjaajien tuella. Kotipesän asukkaat ovat eri-ikäisiä aikuisia ja ikääntyviä henkilöitä, joille tarjotaan ammattitaitoista tukea ja apua elämän eri osa-alueilla asiakkaan toimintakykyä tukien

Kuntouttava työote ja asiakkaiden osallisuuden tukeminen ovat osa henkilöstön ammattitaitoa. Harrastustoiminta, retket ja kodin ulkopuoliset tapahtumat ovat tärkeä osa Kotipesän elämää. Asukkaat osallistuvat erilaisiin harrasteryhmiin sekä ovat osallisena retki- ja viriketoiminnan suunnittelussa. Aktiivinen arkielämä touhuineen, iloineen ja haasteineen ovat Kotipesän punainen lanka, joka pitää meidät virkeinä.

Kotipesään voit tulla asukkaaksi joko Kuusamon kaupungin sosiaalipalveluiden kautta tai jonkin toisen kaupungin/kunnan kautta.

Hyvän Mielen Koti

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

hyvän-mielen-koti_tunnus_musta_rgb.jpg