Hem
Yhteystiedot

Kotipesä, Kuusamo

Kotipesä on Kuusamon Hotkunrannassa sijaitseva 29-paikkainen koti erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja ikäihmisille.

Hoitajat 050 520 4430

Aktiivista arkea

Kotipesässä eletään aktiivista arkea yhteisön ja ammattitaitoisten ohjaajien tuella. Kotipesän asukkaat ovat eri-ikäisiä aikuisia ja ikääntyviä henkilöitä, joille tarjotaan ammattitaitoista tukea ja apua elämän eri osa-alueilla asiakkaan toimintakykyä tukien.

Kuntouttava työote ja asiakkaiden osallisuuden tukeminen ovat osa henkilöstön ammattitaitoa. Harrastustoiminta, retket ja kodin ulkopuoliset tapahtumat ovat tärkeä osa Kotipesän elämää. Asukkaat osallistuvat erilaisiin harrasteryhmiin sekä ovat osallisena retki- ja viriketoiminnan suunnittelussa. Aktiivinen arkielämä touhuineen, iloineen ja haasteineen ovat Kotipesän punainen lanka, joka pitää meidät virkeinä.

Green Care -ajattelu

Green Care -ajattelu tarkoittaa meille ”vihreää hoivaa”, eli luonnon hyödyntämistä ja lähelle tuomista hoitotyössä. Green Carella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Vaikutukset syntyvät muun muassa
luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien parissa luonnon on todettu auttavan ahdistuksen, aggressioiden, levottomuuden ja masennuksen lievittämisessä. Mielenkiinto suuntautuu luonnossa helpommin oman itsen ulkopuolella ja kuntoutuja saa tällä tavoin hyvän olon kokemuksia, jotka auttavat arkiaskareissa
selviytymiseen.

Hyödynnämme luontoa muun muassa ryhmätoiminnoissa, joissa käytämme luonnonmateriaaleja askartelussa, ja esimerkiksi hoidamme kasveja. Säännölliset retket luontoon ja laavuille makkaranpaistoon ovat voimaannuttavia elämyksiä asukkaillemme.

Asukkaaksi meille

Kotipesään voit tulla asukkaaksi joko Kuusamon kaupungin sosiaalipalveluiden kautta tai jonkin toisen kaupungin/kunnan kautta.

Vapaista asukaspaikoista voi tiedustella palveluesimies Sari Kalliolta p. 050 344 6120 tai sari.kallio@humana.fi

Tutustu Hotkunrantaan

Hyvän Mielen Koti

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

hyvän-mielen-koti_tunnus_musta_rgb.jpg