Hem
Yhteystiedot

Toivontupa ja Välitalo, Oulainen

Toivontupa tarjoaa rauhallisen ja turvallisen kodin 12 hengelle Oulaisten keskustassa. Toivontuvassa on ympärivuorokautista, kuntouttavaa ja virikkeellistä asumispalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Samassa pihapiirissä sijaitsee myös toinen kuntoutuskotimme Välitalo, jossa on 2 tukiasuntopaikkaa ja 6 palveluasumispaikkaa.

 1. Kpl palveluasumisen paikkaa (Välitalo)
  6
 2. Kpl tehostetun palveluasumisen paikkaa (Toivontupa)
  12
 3. Kpl tukiasuntopaikkaa (Välitalo)
  2
 • Osoitteemme Lammasojantie 22 86300 Oulainen
  Kartta

Asuminen

Molempien palveluasumisyksikköjemme pyrkimyksenä on edistää ja tukea asiakkaiden psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Toiminnassa korostuu kuntouttava työote, kodinomaisuus, yhteisöllisyys ja hoidon jatkuvuus.

Asumisaika ja palvelutarve määräytyvät asiakkaan kuntoutumisen, voinnin ja valmiuksien mukaan. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma huomioiden hänen yksilölliset voimavaransa ja tuen tarve. Jokaisella kuntoutujalla on omahoitaja, joka tukee yhdessä muun hoitoyhteisön kanssa asiakkaan omatoimista ja itsenäistä selviytymistä arkielämässä.

Toivontupa voi olla myös välivaihe sairaalahoidon jälkeen ennen siirtymistä Välitaloon, tuki- tai palveluasumiseen tai omaan asuntoon. Välitalo tarjoaa asumispalveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, joilla on valmiuksia selviytyä jo vähemmällä tuella ja ohjauksella ennen omaan asuntoon siirtymistä.

Päivätoiminta

Päivätoimintamme on tarkoitettu tukemaan itsenäisesti tai omaistensa luona asuvia mielenterveyskuntoutujia. Päiväkäyntien sisältö ja käyntitiheydet sovitaan yksilöllisesti.

Asukkaaksi meille

Palvelukoteihimme voi tulla asukkaaksi kunnan myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Asukkaat maksavat itse vuokran palvelutalolle ja kunta maksaa hoitomaksun.

Hyvän Mielen Koti

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

hyvän-mielen-koti_tunnus_musta_rgb.jpg