Könnilä, Suolahti

Palvelukoti Könnilä tarjoaa 8 asuinhuonetta, viihtyisät yhteiset tilat sekä oman pihan mielenterveyskuntoutujille lähellä Suolahden keskustaa. Meillä on myös mahdollisuus omaan tuettuun asuntoon palvelukodin lähellä.

040 680 0486
klo 7.00-20.00

Asuminen

Könnilä tarjoaa 8 asuinhuonetta, viihtyisät yhteiset tilat sekä oman pihan mielenterveyskuntoutujille lähellä Suolahden keskustaa. Meillä on myös mahdollisuus omaan tuettuun asuntoon palvelukodin lähellä.

Tukea ja apua saa kaikkiin elämän osa-alueisiin, jokaisen oman tarpeen mukaan. Henkilökunta on paikalla klo 07.00–20.00 ja asukkailla on mahdollisuus olla yhteydessä henkilökuntaan myös yöaikaan.

Aktiivista arkea

Könnilässä arkea ja toimintakykyä tuetaan yksilöllisten ohjausten ja säännöllisen elämänrytmin lisäksi yhteisillä ruuanlaitoilla, liikunnalla ja kulttuurilla.

Suolahden palvelukodin asukkaat pääsevät osallistumaan niin ympäristön kuin kuntoutus- ja virikeohjaajan organisoimiin tapahtumiin, retkiin ja leireihin. Omat juhlat ja arjen toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä niin, että ne tukevat jokaisen kuntoutumista ja hyvinvointia.

Asukkaaksi Könnilään

Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus hyvään, yhteisölliseen elämään. Meillä on kodin lämpöä ja elämisen makua. Soita ja kysy lisätietoja erilaisista asumisvaihtoehtoista.

Hyvän Mielen Koti

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

hyvän-mielen-koti_tunnus_musta_rgb.jpg