Toivontupa ja Välitalo, Oulainen

Toivontupa tarjoaa rauhallisen ja turvallisen kodin 12 hengelle Oulaisten keskustassa. Toivontuvassa on ympärivuorokautista, kuntouttavaa ja virikkeellistä asumispalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Samassa pihapiirissä sijaitsee myös toinen kuntoutuskotimme Välitalo, jossa on 2 tukiasuntopaikkaa ja 6 palveluasumispaikkaa.

  1. Kpl palveluasumisen paikkaa (Välitalo)
    6
  2. Kpl tehostetun palveluasumisen paikkaa (Toivontupa)
    12
  3. Kpl tukiasuntopaikkaa (Välitalo)
    2

Asuminen

Molempien palveluasumisyksikköjemme pyrkimyksenä on edistää ja tukea asiakkaiden psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Toiminnassa korostuu kuntouttava työote, kodinomaisuus, yhteisöllisyys ja hoidon jatkuvuus.

Asumisaika ja palvelutarve määräytyvät asiakkaan kuntoutumisen, voinnin ja valmiuksien mukaan. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma huomioiden hänen yksilölliset voimavaransa ja tuen tarve. Jokaisella kuntoutujalla on omahoitaja, joka tukee yhdessä muun hoitoyhteisön kanssa asiakkaan omatoimista ja itsenäistä selviytymistä arkielämässä.

Toivontupa voi olla myös välivaihe sairaalahoidon jälkeen ennen siirtymistä Välitaloon, tuki- tai palveluasumiseen tai omaan asuntoon. Välitalo tarjoaa asumispalveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, joilla on valmiuksia selviytyä jo vähemmällä tuella ja ohjauksella ennen omaan asuntoon siirtymistä.

Päivätoiminta

Päivätoimintamme on tarkoitettu tukemaan itsenäisesti tai omaistensa luona asuvia mielenterveyskuntoutujia. Päiväkäyntien sisältö ja käyntitiheydet sovitaan yksilöllisesti.

Asukkaaksi meille

Palvelukoteihimme voi tulla asukkaaksi kunnan myöntämällä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Asukkaat maksavat itse vuokran palvelutalolle ja kunta maksaa hoitomaksun.

Toivontupa

Tehostettu palveluasuminen:
Vuokra 323,85 e/kk
Henkilökunta paikalla 24/7

Välitalo

Palveluasuminen:
Vuokra 362,90 e/kk
henkilökunta paikalla 12 h
Tukiasuminen:
Vuokra 367,40 e/kk