Hem

Työtoiminnan palvelukokonaisuus on suunnattu erityisesti kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja vaikeavammaisille heidän omista lähtökohdistaan.

Työtoiminnan tavoitteena on tarjota mielekästä ja virikkeellistä toimintaa sekä mahdollisuuksia työtaitojen ja työelämään kuuluvien sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Laadimme asiakkaan kanssa yksilöllinen toimintasuunnitelman, ja avustamme tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa.

Monipuolisten työtehtävien, kuten keittiö- ja puutarhatöiden ohella työtoimintaan osallistuva pääsee harjoittelemaan itsenäistä elämää.

Toteutamme työtoiminnan turvallisesti ammattitaitoisen henkilöstömme ohjauksessa ja valvonnassa.