Hem
Yhteystiedot
Ihmisiä kokoustilassa, humanan logo taustalla.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa sinulle työkaluja, menetelmiä, tietoa ja käytännön harjoituksia asiakastyön arkeen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä sekä rakentaa syvempää osaamista arvostavaan ja voimaannuttavaan asiakastyöhön. Valmentavan työotteen kautta opit asettamaan oman ammatillisen osaamisesi uuteen asemaan. Kouluttajillamme on vahva käytännön kokemus sekä osaaminen lastensuojelun ja perhepalveluiden kentältä. Koulutusryhmissä hyödynnetään pääkouluttajien lisäksi monipuolisesti vierailevia luennoitsijoita.

Tervetuloa syventämään ammatillista osaamistasi!

Alkavat koulutukset

Pelataan korttia Helmiyhteisössä.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Livekoulutus - Tampere

08/2023-05/2024

Hinta: 1900,00 € (alv 24%)


Varaa paikkasi kurssille osoitteesta nepsy@humana.fi

Työskentelyä Helmiyhteisössä.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Etäkoulutus

08/2023-05/2024

Hinta: 1800,00 € (alv 24%)


Varaa paikkasi kurssille osoitteesta nepsy@humana.fi

Pääkouluttajat

Liisa Thiel

Yhteisöpedagogi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja

Liisalla on laaja työkokemus erityislasten ja -nuorten kanssa työskentelystä niin kehitysvammatyön kuin lastensuojelun eri työtehtävissä. Kouluttajan työn lisäksi Liisan arki rakentuu perheohjaajan ja neuropsykiatrisen valmentajan työtehtävistä. Tämä pitää Liisan tavan kouluttaa ja hänen koulutuksensa sisällöt käytännönläheisenä. Liisan vahvuus kouluttajana on rauhallinen ja selkeä ulosanti sekä vahvat organisointitaidot. Liisan koulutuksissa ja työotteessa välittyy arvostava kohtaaminen, joka luo turvallisen ilmapiirin koulutustilanteisiin ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Liisan näkemyksen mukaan erilaisuus on rikkautta. Koulutuksissa jaettu osaaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa jokaisen jo olemassa olevaa potentiaalia.

Helena Keskinen

Sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, musiikkiterapian kandidaatti, neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja

Helenan työkokemus rakentuu erityislasten, -nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä erityisesti perhepalveluiden ja lastensuojelun avopalveluissa aina tukihenkilötyöstä perheohjaukseen sekä laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen. Työkokemuksen kautta Helenalle on muodostunut laajat yhteistyöverkostot ja moniammatillinen yhteistyö on Helenalle työntekijänä merkityksellistä. Neuropsykiatrisen valmennuksen lisäksi Helenan mielenkiinnon kohteina on varhainen vuorovaikutus ja tätä osaamista Helena on vahvistanut lisäkoulutuksilla. Kouluttajana Helena on muuntautumiskykyinen ja rohkea. Työotteessaan Helena on lempeä, mutta jämäkkä ja hän uskaltaa ottaa luontevasti vaikeatkin asiat puheeksi. Tästä on apua sekä asiakastyössä että kouluttajan roolissa.

Vierailevat kouluttajat

Salla Hewitt

Neurokirjon asiantuntija, sosionomi (AMK)

Sallalla on vahva kokemus ja osaaminen neurokirjon asiakastyöstä kuntoutusalan ammattilaisena. Hänen erityisosaamistaan on autismikirjon kenttä sekä haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen. Humanan neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa Salla on kouluttamassa mm. neurokirjon asiakkaan ajattelu- ja toimintatavan ymmärtämisestä ja sen pohjalle rakentuvista vaikuttavan asiakastyön elementeistä.

Laura Widenius

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, työnohjaaja

Lauralle psykiatrin työssä on ollut tärkeää kartuttaa monipuolista kliinistä osaamista monenlaisista lapsista, nuorista, nuorista aikuisista ja heidän perheistään. Hänen vahvuutensa ovat kokonaisvaltainen ajattelu lapsen ja nuoren kehityksen ja toisaalta myös koko lähiverkoston näkökulmasta. Laura pitää erityisesti moniammatillisesta yhteistyöstä lapsen auttamiseksi. Vuorovaikutussuhteet ja siinä mentalisaation näkökulma ovat olleet erityisen kiinnostuksen ja kehittymisen kohteita sekä psykiatrisessa hoidossa että kaikessa inhimillisissä kohtaamisissa. Erikoislääkärinä hän on saanut kouluttaa terveydenhuolto- ja opetusalan ammattilaisia yleisesti psykiatrisista aiheista ja häiriöistä, neuropsykiatrisista kehityksellisistä häiriöistä, mentalisaatioaiheista sekä vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista. Neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksissa Laura on pitänyt lääkäriluentoja jo usean vuoden ajan, ja näissä koulutuksissa hän näkee tärkeäksi tuoda nimenomaan lääketieteellistä näkökulmaa ja osaamista koulutuskokonaisuuteen ja hyödyntää kliinistä käytännön kokemusta teoriatiedon ohessa.

Aikataulut

JAKSO 1

28.-29.8.2023 vko 35 (Etäkoulutus)

22.-23.8.2023 vko 34 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 2

26.-27.9.2023 vko 39 (Etäkoulutus)

19.-20.9.2023 vko 38 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 3

30.-31.10 2023 vko 44 (Etäkoulutus)

17.10-18.10.2023 vko 42 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 4

4.-5.12.2023 vko 49 (Etäkoulutus)

22.11.-23.11.2023 vko 47 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 5

15.-16.1.2024 vko 3 (Etäkoulutus)

9.-10.1.2024 vko 2 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 6

19.-20.2.2024 vko 8 (Etäkoulutus)

13.-14.2.2024 vko 7 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 7

26.-27.3.2024 vko 13 (Etäkoulutus)

14.-15.3.2024 vko 11 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 8

22.-23.4.2024 vko 17 (Etäkoulutus)

10.-11.4.2024 vko 15 (Livekoulutus - Tampere)

 

JAKSO 9

28.-29.5.2024 vko 22 (Etäkoulutus)

22.-23.5.2024 vko 21 (Livekoulutus - Tampere)

Koulutuksen aihepiirit

Arvot ja asenteet
Potentiaalin havaitseminen ja hyvän huomaaminen
Ratkaisukeskeisyyden perusteet
Perustarpeet ja mielenterveyden käsi
Tunnetaidot valmennustyössä
Vireystila ja säätelytaidot
Lääketieteellinen näkökulma
Tutkimukset, diagnosointi, lääkitys ja kuntoutus
Diagnoosien näkyminen arjessa
Toiminnanohjaus ja sen tukeminen
Valmentava työote ja työskentely eri ikäryhmien kanssa
Sosiaaliset suhteet ja verkostokartta
Sosiaaliset tarinat
Arvostava vuorovaikutus/(NVC)
Positiivinen psykologia ja resilienssi valmennustyössä
Kokemusasiantuntijan osuus

Haastavat tilanteet ja ennakointi
Käyttäytymismallit ja jäävuori – teoria
Motivaatio ja tavoitteen asettelu
Valmennus prosessina ja kokemuksia neuropsykiatrisesta valmentamisesta Humanalla
Rentoutuminen
Aisti integraatio
Ryhmien ohjaaminen
Narratiivisuus työmenetelmänä