Hem
Ihmisiä kokoustilassa, humanan logo taustalla.

Alkavat koulutukset

Pelataan korttia Helmiyhteisössä.

Tilaa organisaatiollesi oma Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Tarjoamme työyhteisöllesi tarpeittesi mukaan räätälöityjä Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksia tai kevyempiä koulutuspaketteja.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous osoitteesta nepsy@humana.fi

Työskentelyä Helmiyhteisössä.

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Etäkoulutus

01/2024-12/2024

Hinta: 1800,00 € (alv 24%)


Varaa paikkasi kurssille osoitteesta nepsy@humana.fi

Pääkouluttajat

Liisa Thiel

Yhteisöpedagogi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja

Liisalla on laaja työkokemus erityislasten ja -nuorten kanssa työskentelystä niin kehitysvammatyön kuin lastensuojelun eri työtehtävissä. Kouluttajan työn lisäksi Liisan arki rakentuu perheohjaajan ja neuropsykiatrisen valmentajan työtehtävistä. Tämä pitää Liisan tavan kouluttaa ja hänen koulutuksensa sisällöt käytännönläheisenä. Liisan vahvuus kouluttajana on rauhallinen ja selkeä ulosanti sekä vahvat organisointitaidot. Liisan koulutuksissa ja työotteessa välittyy arvostava kohtaaminen, joka luo turvallisen ilmapiirin koulutustilanteisiin ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Liisan näkemyksen mukaan erilaisuus on rikkautta. Koulutuksissa jaettu osaaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa jokaisen jo olemassa olevaa potentiaalia.

Nepsy-valmentaja ja kouluttaja Hanni Rättö.

Hanni Rättö

Sosionomi AMK, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, strategia-ohjaaja, neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja

Hanni on työskennellyt teatterialalla ennen siirtymistään sosiaalialan tehtäviin. Hannin sosiaalialan työkokemus pohjautuu lastensuojelun avopalveluihin, jossa hän on toiminut muun muassa perheohjaajan, ammatillisen tukihenkilön, neuropsykiatrisen valmentajan ja koulukuraattorin työtehtävissä. Ihmisen luontaisen luovuuden ja vahvuuksien herättely ja hyödyntäminen kulkee Hannilla mukana niin asiakastyössä kuin kouluttaessakin. Hanni kokee tärkeänä korostaa koulutuksissa hyvän ryhmähengen ja keskustelukulttuurin luomista sekä jokaisen osaamisen ja potentiaalin näkyväksi tulemista. Hannin osaaminen ja mielenkiinnon kohteet suuntautuvat neuropsykiatrisen valmennuksen ja valmentavan työotteen lisäksi tunnetaitoihin, luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin sekä ryhmätoimintaan.

Vierailevat kouluttajat

Salla Hewitt

Neurokirjon asiantuntija, sosionomi (AMK)

Sallalla on vahva kokemus ja osaaminen neurokirjon asiakastyöstä kuntoutusalan ammattilaisena. Hänen erityisosaamistaan on autismikirjon kenttä sekä haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen. Humanan neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa Salla on kouluttamassa mm. neurokirjon asiakkaan ajattelu- ja toimintatavan ymmärtämisestä ja sen pohjalle rakentuvista vaikuttavan asiakastyön elementeistä.

Laura Widenius

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, työnohjaaja

Lauralle psykiatrin työssä on ollut tärkeää kartuttaa monipuolista kliinistä osaamista monenlaisista lapsista, nuorista, nuorista aikuisista ja heidän perheistään. Hänen vahvuutensa ovat kokonaisvaltainen ajattelu lapsen ja nuoren kehityksen ja toisaalta myös koko lähiverkoston näkökulmasta. Laura pitää erityisesti moniammatillisesta yhteistyöstä lapsen auttamiseksi. Vuorovaikutussuhteet ja siinä mentalisaation näkökulma ovat olleet erityisen kiinnostuksen ja kehittymisen kohteita sekä psykiatrisessa hoidossa että kaikessa inhimillisissä kohtaamisissa. Erikoislääkärinä hän on saanut kouluttaa terveydenhuolto- ja opetusalan ammattilaisia yleisesti psykiatrisista aiheista ja häiriöistä, neuropsykiatrisista kehityksellisistä häiriöistä, mentalisaatioaiheista sekä vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista. Neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksissa Laura on pitänyt lääkäriluentoja jo usean vuoden ajan, ja näissä koulutuksissa hän näkee tärkeäksi tuoda nimenomaan lääketieteellistä näkökulmaa ja osaamista koulutuskokonaisuuteen ja hyödyntää kliinistä käytännön kokemusta teoriatiedon ohessa.

Koulutuksen aihepiirit

 • Neuropsykiatrisena valmentajana toiminen yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä
 • Neuropsykiatrinen valmennus prosessina, palveluverkosto ja eri kuntoutuskentät
 • Valmentava työote ja asiakkaan osallisuus
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Neurokognitiiviset erityisvaikeudet ja niiden ilmeneminen eri ikävaiheissa ja toimintaympäristöissä
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät; diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys
 • Toiminnanohjaus- ja säätelytaidot
 • Arvostava vuorovaikutus asiakkaan kohtaamisessa
 • Aistisäätelyn- ja jäsentymisen haasteet neurokirjon henkilöillä
 • Motivaation merkitys valmennustyössä
 • Tavoitteet vaikuttavan valmennustyön perustana
 • Käyttäytymistieteellisen tiedon soveltaminen valmennustyössä
 • Haastavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen