1. Olet tässä: Psykoterapiapalvelut, Tampere

Tarjoamme psykoterapiapalveluita aivan Tampereen ydinkeskustassa viihtyisissä ja kodinomaisissa vastaanottotiloissa osoitteessa Hallituskatu 22 C 48.

Terapiakeskus Raide

Terapiakeskus Raiteessa työskentelyn perustana on asiakkaan ja psykoterapeutin välinen vuorovaikutussuhde ja terapeuttinen toiminta.

Psykoterapialla pyritään muun muassa tukemaan ihmisen itseymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoja, antamaan keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia sekä auttamaan elämän kriisivaiheiden yli. Joskus ongelmat ratkeavat jo muutamalla käyntikerralla, joten pitkäaikainen terapia ei ole aina välttämätöntä.

Psykoterapiaan voidaan hakeutua monesta eri syystä. Tavallisimpia syitä ovat esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus sekä ongelmat ihmissuhteissa tai työssä. Asiakaskuntamme koostuu kaiken ikäisistä ja vastaanotollemme voi hakeutua joko yksin tai yhdessä esimerkiksi kumppanin tai perheen kanssa. Tilamme mahdollistavat myös ryhmäterapian ja työnohjauksen ja ryhmätyötilaamme voi vuokrata myös itsenäiseen ryhmätyötyöskentelyyn.

Olemme virallinen KELA:n palveluntuottaja.

Terapeuttimme

Arto Tanskanen, psykoterapeutti ja työnohjaaja

Sydäntäni lähellä ovat nuoret. Olen toiminut sosiaalialalla vuodesta 1987. Minulla on kymmenen vuoden kokemus ammatillisen perhekodin vanhemmuudesta. Sen lisäksi olen tehnyt paljon nuoriso-, päiväkoti- ja lastenkotityötä, josta viimeiset 11 vuotta lastensuojeluyksikön johtajana. Olen suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja ollut työnohjaaja vuodesta 2008 asti. Olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (YET) ja tällä hetkellä opiskelen täydennyskoulutuksena kognitiivista psykoterapiaa.

Minulla on laaja kokemus perheistä, parisuhteista ja nuorista sekä työyhteisöistä ja ryhmädynamiikasta. Ahdistuneisuus, masennus ja käyttäytymishäiriöt sekä elämänhallinnan problematiikka ovat minulle tuttuja ilmiöitä. Olen työskennellyt paljon myös autismikirjon henkilöiden kanssa.

Kohderyhmä: nuoret, aikuiset, parit, perheet

Kela-oikeudet: vanhempien ohjaus, yksilöterapia

Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti YET, sosionomi, johtamisen erikoisammattitutkinto, työnohjaaja

Kokemus: ahdistuneisuushäiriöt, fobiat, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, perheväkivalta, riippuvuudet, sosiaalisten tilanteiden pelko, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, vanhempainohjaus ja -tuki, voimaannuttava lyhytterapia, voimavarakeskeinen terapia

Yhteystiedot