Hem
Yhteystiedot

Toimintaterapiapalvelumme Jyväskylässä ja Äänekoskella

Takaisin sivulle Muut palvelumme

Tarjoamme toimintaterapiapalveluita Jyväskylässä ja Äänekoskella.

Ota yhteyttä

Taru Lainpelto Tiiminjohtaja 040 486 3419

Toimintaterapia

”Tukea, vahvistaa, etsiä, löytää, parantaa, harjoitella, arvioida...” Näillä sanoilla alkavat usein tavoitteet, joita Humana Avopalveluiden toimintaterapiassa luodaan yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Toimintaterapiassa keskeistä on asiakkaan arkea kuormittavien asioiden työstäminen mielekkään toiminnan kautta. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja tekijä; toimintaterapeutin tehtävänä on mahdollistaa asiakkaan arjessa tärkeät asiat ja löytää vahvuudet.

Asiakkaan ja toimintaterapeutin välinen vuorovaikutussuhde ja terapeuttinen toiminta ovat työskentelyn perusta. Osaamisemme painottuu psykiatriseen toimintaterapiaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Toteutamme sekä toimintakyvyn arvioita, että terapiajaksoja. ADHD, autismin kirjo, ahdistuneisuus, masennus ja käyttäytymishäiriöt ovat terapeuteillemme tuttuja ilmiöitä. Terapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana.

Olemme KELA:n palveluntuottajia, sekä tuotamme palveluja myös palveluseteleillä Jyväskylän seudulla ja lähikunnissa. Terapiapalveluja tuottavat toimipisteemme sijaitsevat Jyväskylässä ja Äänekoskella. Palveluja toteutetaan myös asiakkaan kotiin, koska usein tuloksellisinta on toteuttaa kuntoutusta lapsen tai nuoren omissa toimintaympäristöissä.

Humana Avopalveluiden vahvat arvot terapeuttisuuden, avoimen dialogin ja kiintymyssuhdetyöskentelyn hyödyntämisestä antavat toimintaterapiapalvelullemme oman erityisen leiman.

 

EMDR

EMDR on terapeuttinen menetelmä, jota käytetään psyykkisten traumojen, PTSD:n, erilaisten pelkojen ja paniikkihäiriöiden hoidossa. Kun ihminen kokee traumatisoivan tilanteen, aivot eivät käsittele kokemusta normaalisti, vaan muisto tallentuu mieleen irrallisena.

EMDR:n avulla muisto prosessoituu uudelleen, tulee siten käsitellyksi ja integroituu osaksi ihmisen omaa elämänhistoriaa.

EMDR voidaan käyttää yksittäisten muistojen työstämiseen lyhyenä (1-3 tapaamista) prosessina tai osana pidempikestoista traumapsykoterapiaa.

Kelan etuudet

Kelan sivustolta löytyy tarkempaa tietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista.

  • Käynti- ja postiosoite

    Mäystintie 12 D 32
    40400 Jyväskylä

    Kartta