1. Humana Suomessa
  2. Palvelumme
  3. Asumispalvelut nuorille aikuisille

Asumispalvelut nuorille aikuisille

Tuettu asuminen, itsenäistymiskodit sekä kuntouttavat asumispalvelut tarjoavat nuorille yhteisöllisen ja kuntouttavan välivaiheen matkalla kohti omannäköistä elämää.

Hero

Jälkihuolto ja tuettu asuminen

Kun nuori kasvaa, jatkamme hänen tukemistaan jälkihuollon palveluilla ja tarjoamalla tuettua asumista kotiin. Tavoitteena on nuoren omatoiminenja aktiivinen osallistaminen yhteiskuntaan. Tuettua asumista kotiin tarjoamme niin ikään jälkihuollon nuorille mutta myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, kriminaalitaustaisille ja vammaispalveluiden asiakkaille. Tuettu asuminen on työskentelyä, jonka tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asuminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti mielekkäällä tavalla. Lue lisää tuetun asumisen palveluista avopalveluiden sivuilta. Tukiasuntoja on myös joidenkin sijaishuollon yksiköidemme yhteydessä.

Itsenäistymiskodit

Vaihtoehto tuetulle asumiselle kotona on itsenäistymiskoti, joka tarjoaa tavoitteellisesti kuntouttavaa yhteisöllistä asumista 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa. Itsenäistymiskodeissa harjoitellaan oman arjen hallintaa sekä sosiaalisia tilanteita, etsitään elämään rytmiä, rakennetta ja mielekästä tekemistä, vahvistetaan läheisverkostoja ja opetellaan hallitsemaan mahdollisia mielenterveyden haasteita. Itsenäistymiskodeissa on tarjolla sekä ryhmätoimintaa että yksilöllistä ohjausta ja tukea.

Example image

Itsenäistymiskodit Aava ja Auri, Jyväskylä

Me ylläpidämme ja otamme vastuun asiakkaan arjen aktiivisesta tukemisesta. Autamme opiskelussa ja työnteossa onnistumisessa, sekä vahvistamme asiakkaan voimavaroja ja psyykkistä vointia kohti itsenäistä elämää asumiskuntoutuksen jälkeen.

Example image

Itsenäistymiskodit Alkula, Jyväskylä

Itsenäistymiskotiyksikön toiminnan taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Alkulan työssä vuorovaikutus, dialogisuus, on kaiken työskentelyn ydin.

Nuorten aikuisten kuntouttavat asumispalvelut

Example image

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä, Jyväskylä

Sähäkkä on 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten asumiskuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista psykiatrista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille, lastensuojelun jälkihuollon nuorille sekä nuorille aikuissosiaalityön asiakkaille.

Example image

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä, Ylivieska

Kuntoutusyksikkömme tarjoaa 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista että kevyempää palveluasumista tukikodissa.

a building with a car infront

Tuulenvire, Aura

Tuulenvire tarjoaa psykiatrista asumispalvelutoimintaa, jolla tuetaan asukkaiden elämänhallintaa. Asiakkaamme ovat psyykkisesti oireilevia nuoria aikuisia, joilla on tarve harjoitella itsenäisen elämisen taitoja.

Example image

Itäviitta-yhteisö, Espoo

Itäviitta-yhteisön tuetun asumisen kohderyhmänä ovat 18−29-vuotiaat pitkään asunnottomana olleet nuoret aikuiset. Asiakkaat tarvitsevat tukea niin asunnon hankkimisessa kuin elämänhallinnan vahvistamisessa.

Example image

Helmi-yhteisö, Vantaa

Helmi-yhteisö on tarkoitettu 18−29-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen asumisen taitoihin esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmista tai neuropsykiatrisista haasteista johtuen.