Nuori aikuinen

Itsenäistymiskodit

Jyväskylässä sijaitsevat itsenäistymiskodit tarjoavat kuntouttavaa yhteisöllistä asumista 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille. Itsenäistymiskodeissa me otamme vastuun asiakkaan arjen aktiivisesta tukemisesta tavoitteellisesti kohti mahdollisimman itsenäistä elämää.

Toiminta

Humanan itsenäistymiskodeissa tuetaan nuorten aikuisten aktiivista kuntoutusta. Autamme asiakasta esimerkiksi opiskelussa ja työnteossa onnistumisessa ja saatamme nuoret aikuiset kohti aikuisuutta ja itsenäisyyttä. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Itsenäistymiskotimme