Two boys lean on a balcony railing.

Palvelut

Tarjoamme avopalveluita lähes koko Suomessa. Löydät kaikki avopalveluidemme palvelut valikosta.

Palveluita lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä aikuisille

Lapsia, nuoria ja perheitä tuemme tavoitteellisesti haasteita ratkoen muun muassa perhetyöllä. Toteutamme tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Olemme erikoistuneet neuropsykiariseen valmennukseen.

Nuoria aikuisia tuemme jälkihuollon palveluilla ja tarjoamalla tuettua asumista kotiin. Tavoitteena on nuoren omatoiminen ja aktiivinen osallistaminen yhteiskuntaan. Vaihtoehto tuetulle asumiselle kotona on itsenäistymiskoti. Autamme esimerkiksi elämänhallinnan ja arkirytmin löytymisessä, annamme tukea rikoksettomaan ja päihteettömään elämään tai autamme löytämään asiakkaan omaan tilanteeseen sopivaa toimintaa ja verkostoja.

Toteutamme pääkaupunkiseudulla seniori-ikäisille suunnattua sosiaalista kuntoutusta.