Example image

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti.

Kenelle?

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille.

Palvelun sisältö

Ammatillinen tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta säännöllisesti auttaen ja tukien häntä ennalta sovittuja tavoitteita kohti. Työskentelyn tavoitteet, toteutusmuodot ja intesiteetti sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Ammatillinen tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa

 • Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Harrastustoimintaan tukeminen ja mielekkään tekemisen löytäminen
 • Neurologisten haasteiden ymmärtäminen
 • Psykiatristen haasteiden tunnistaminen, hoitoonohjaus ja hoidon tukeminen
 • Tukea vuorokausirytmin löytämiseen
 • Auttaa löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa
 • Tarjota turvallinen ja luottamuksellinen aikuinen
 • Koulunkäynnin tukeminen ja opiskeluun ohjaaminen
 • Arjen asioiden tukeminen ja harjoittelu
 • Rikoksettoman elämän ja päihteettömyyden tukeminen
 • Perheen ristiriitojen selvittäminen

Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tukien lapsen ikätasoista kehitysvaihetta.

Tukihenkilötoiminta on määräaikaista. Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteet, tapaamiset ja työskentelyn kesto täsmennetään yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Palvelu käynnistyy tavallisesti yhteistapaamisella sosiaalityöntekijän, tukihenkilön ja asiakkaan kesken. Lähtökohtana on, että tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan yhteistapaamisissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa sovituin välein.

Toimintaamme ohjaavina perusarvoina ovat avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan kunnioittaminen. Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.

Dokumentoimme työskentelyn ajantasaisesti, laadukkaasti ja asiakasta osallistaen. Teemme työskentelystä yhteenvedon, josta on helppo saada nopeasti käsitys asiakkaan tilanteesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.