1. Humana Suomessa
 2. Palvelumme
 3. Avopalvelut
 4. Palvelut
 5. Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
Example image

Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille

Ammatillinen tukihenkilö tapaa asiakasta säännöllisesti, auttaen ja tukien häntä ennalta sovittuja tavoitteita kohti. Työskentelyn tavoitteet, toteutusmuodot ja intesiteetti sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Kenelle?

Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille on tarkoitettu sosiaalihuollon asiakkaina oleville yli 18-vuotiaille henkilöille.

Palvelun sisältö

Tukihenkilötoiminta on määräaikaista. Sen kesto ja tavoitteet täsmennetään yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelu käynnistyy tavallisesti yhteistapaamisella sosiaalityöntekijän, tukihenkilön ja asiakkaan kesken.

Lähtökohtana on, että tavoitteiden toteutumista ja palvelun jatkoa arvioidaan yhteistapaamisissa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa sovituin välein.

Ammatillinen tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa

 • Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Omaan tilanteeseen sopivan toiminnan löytäminen ja verkostojen luominen ja vahvistaminen
 • Neurologisten haasteiden ymmärtäminen
 • Psykiatristen haasteiden tunnistaminen, hoitoonohjaus ja hoidon tukeminen
 • Auttaa löytämään omat voimavaransa ja selviytymiskeinonsa
 • Opiskelun tukeminen ja opiskeluun ohjaaminen
 • Elämänhallinnan ja arkirytmin tukeminen ja harjoittelu
 • Rikoksettoman elämän ja päihteettömyyden tukeminen
 • Perheen ristiriitojen selvittäminen

Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti asiakkaan hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan siten, että se tukee parhaiten asiakkaan arkea.

Toimintaamme ohjaavina perusarvoina ovat avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan kunnioittaminen. Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.

Dokumentoimme työskentelyn ajantasaisesti, laadukkaasti ja asiakasta osallistaen. Teemme työskentelystä yhteenvedon, josta on helppo saada nopeasti käsitys asiakkaan tilanteesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.