Example image

Avopalvelut etäyhteydellä

Humanan avopalveluita lapsille, nuorille ja perheille voidaan toteuttaa myös etäyhteyden kautta. Etätyöskentely sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa välimatkat ovat pitkiä, työskentely halutaan rytmittää joustavasti asiakkaan arjen mukaan tai lähikontaktia on syytä välttää esimerkiksi tartuntatautiriskien välttämiseksi.

Etäyhteyden kautta työskentely on samalla tavoin suunnitelmallista ja tavoitteellista kuin lähityöskentelykin, ja työtä tekee sama Humanan ammattitaitoinen henkilöstö. Meillä on runsaasti kokemusta etäyhteyden välityksellä tapahtuvasta työskentelystä ja käytössämme laaja menetelmien kirjo.

Palveluistamme perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötyö sopivat hyvin toteuttavaksi etäyhteyden kautta. Humana käyttää etäyhteydellä toteutettuun työskentelyyn tietoturvallista VideoVisit-alustaa, joka on laajasti kuntien käytössä.

Etäyhteyden kautta voimme tarjota lapsille muun muassa keskusteluapua, turvallisen ja luotettavan aikuisen läsnäoloa ja tukea koulunkäyntiin tai muihin arjen asioihin. Yhdessä voimme selvitellä esimerkiksi perheen ristiriitatilanteita.

Kenelle?

Etäyhteyden kautta voidaan esimerkiksi antaa perheen vanhemmille ohjausta kasvatuksellisten haasteiden keskellä, apua sääntöjen ja rajojen asettamiseen tai tukea perheen arjen hallintaan. Vanhempia tuetaan myös perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa. Etäyhteyden välityksellä voidaan myös arvioida perheen voimavaroja, haasteita, keskinäistä vuorovaikutusta ja sen hetkistä tilannetta. Työskentelyssä tavataan koko perhettä yhdessä ja erikseen. Terapeuttisen työskentelyn kautta voimme tukea psyykkistä vointia, etsiä ratkaisuja parisuhteen haasteisiin, tukea päihteetöntä elämää tai olla rinnalla kulkijana yllättävissä elämän kriiseissä.

Lapset ovat innostuneet uudesta työmuodosta, sillä heille etäyhteysvälineiden käyttö on usein luontaista. Etäyhteyden avulla voidaan keskustelun lisäksi tehdä erilaisia aktiviteetteja, kuten leipoa tai pelata yhdessä. Etäyhteyden kautta voimme tarjota lapsille muun muassa keskusteluapua, turvallisen ja luotettavan aikuisen läsnäoloa ja tukea koulunkäyntiin tai muihin arjen asioihin. Yhdessä voimme selvitellä esimerkiksi perheen ristiriitatilanteita.

Miten?

Aloitusneuvottelussa sovitaan työskentelyn tavoitteet ja toteutusmuodot yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelu räätälöidään asiakkaan ja tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palvelu voidaan toteuttaa joko osittain tai kokonaan etätyöskentelynä. Työskentely dokumentoidaan tarkasti, ja siitä tehdään kuukausittain yhteenveto.