Example image

Itsenäistymisasuminen

Itsenäistymiskodit ovat nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksiköitä, jotka tarjoavat asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa asumisen tukea nuorille mielenterveyskuntoutujille ja aikuissosiaalityön asiakkaille sekä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille.

Itsenäistymiskotien tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien arjen hallintaa, psyykkistä vointia, yhteiskunnallista osallisuutta ja sosiaalisia suhteita.

Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme elämästä, aamusta iltaan. Me otamme vastuun asiakkaan arjen aktiivisesta tukemisesta kohti itsenäisempää elämää. Autamme myös opiskelussa ja työelämässä onnistumisessa. Vahvistamme asiakkaan voimavaroja, toimintamalleja ja psyykkistä vointia niin, että nuorella on mahdollisuus laadukkaaseen omatoimiseen elämään kuntoutuksen jälkeen.

Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme elämästä, aamusta iltaan. Me otamme vastuun asiakkaan arjen aktiivisesta tukemisesta kohti itsenäisempää elämää.

Räätälöimme kuntouttavia ryhmätoimintojamme asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työntekijöidemme ammattitaito näkyy ryhmien moninaisuudessa. Ryhmätoimintojen ohella yksiköistä tehdään myös säännöllisesti nuorten kanssa erilaisia yhteisiä retkiä ja matkoja, joiden myötä nuoret saavat elämyksiä, onnistumisen kokemuksia ja pääsevät harjoittelemaan toimintaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Ryhmätoiminnan lisäksi itsenäistymiskodeissa tehdään vahvasti myös yksilötyöskentelyä. Asiakkaalla on aina hänelle määritelty oma työntekijä, jonka kanssa työskentely pääasiallisesti toteutuu. Oman työntekijän myötä asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja kokonaisymmärrys asiakkaan elämäntilanteesta ja suunnitelmista säilyy. Jokainen asiakas kohdataan ainutkertaisena yksilönä ja hyväksytään omana itsenään. Kuntoutussuunnitelma rakennetaan yhdessä tilaajan ja asiakkaan kanssa yksilölliset tarpeet huomioiden.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on osa yksilöllistä ja yhteisöllistä työtä. Neuropsykiatrinen valmennus sopii asiakkaille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esimerkiksi ADHD/ADD tai Asperger. Valmennuksen tavoitteena on tukea nuorten aikuisten elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja elämänpolun rakentumista ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti.