Example image

Kotoutumisen tuki

Kotoutumisen tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti 17-vuotiaille ja vanhemmille maahanmuuttajanuorille. Palvelujen piiriin on mahdollista ottaa 16-vuotias nuori, mikäli tämä katsotaan kyvykkääksi pärjäämään omassa asunnossa tai soluasunnossa.

Maahanmuuttajaperheille tarjottavan tuen tavoitteena on auttaa perhettä kotoutumisessa sekä selviytymisessä arjessa, uudessa kulttuurissa ja elämäntilanteessa. Autamme perheitä löytämään keinoja integroitua lähiympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kotoutumisen tuki Salossa

Maahanmuuttajaperheet ohjautuvat Salon kotoutumisen tuen perhetyöhön kunnan sosiaalitoimen kautta. Nuoret ohjautuvat yksikköön pääasiassa perheryhmäkodeista.

Nuorten kanssa työskentelyssä painottuu psykososiaalinen tuki itsenäistävän työotteen mallin mukaisesti. Arjen tukitoimet ja dialektinen lähestymistapa on havaintojemme mukaan tuottanut tulosta: Nuoret ovat yhä vähemmän tarvitsevia ja enemmän omatoimisia.

Perhetyössä toimintamme lähtökohtana on yksilöllinen tehostettu psykososiaalinen tuki perhenäkökulmalla vahvistettuna, ja itsenäistävällä työotteella tapahtuva arjen tukeminen.

Kotoutumisen tuen palvelut

Kotoutumisen tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti 17-vuotiaille ja vanhemmille maahanmuuttajanuorille. Palvelujen piiriin on mahdollista ottaa 16-vuotias nuori, mikäli tämä katsotaan kyvykkääksi pärjäämään omassa tai soluasunnossa.

Maahanmuuttajaperheille tarjottavan tuen tavoitteena on auttaa perhettä kotoutumisessa sekä selviytymisessä arjessa, uudessa kulttuurissa ja elämäntilanteessa. Autamme perheitä löytämään keinoja integroitua lähiympäristöön ja yhteiskuntaan.