Example image

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on nimensä mukaisesti lapsiperheiden koteihin vietävä palvelu, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta haastavassa vauva- ja taaperoarjessa. Sitä tarjoavat kunnat ja yritykset, kuten Humana, ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Kotipalveluun kuuluu

  • tukea ja apua lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • konkreettista apua arjessa selviytymiseen ja kodinhoitoon

Kenelle?

Kotipalvelu on ensimmäinen ennaltaehkäisevä palvelumuoto, jota lapsiperheet voivat saada. Kotipalvelussa asiakaskunta ja tarpeet voivat vaihdella suuresti. Yleensä kotipalvelun asiakkaaksi tulevilla perheillä ei ole isoja kriisejä, mutta esimerkiksi vanhemman univaje tai muut arjen haasteet voivat haitata elämää merkittävästi ja johtaa ajan kuluessa isompiin ongelmiin, mikäli perhe ei saa tukea.

Kotipalvelua saadakseen perheen ei tarvitse olla lastensuojelun tai edes sosiaalitoimen asiakas, vaan apua voi saada esimerkiksi lastenneuvolan tai perheneuvolan kautta.

Palvelun toteutus

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään yleensä tietty tuntimäärä viikossa tai kuukaudessa perheen tarve huomioiden. Yleensä kotipalvelua myönnetään kerrallaan kolmeksi kuukaudeksi, kolme tuntia viikossa. Kolmen kuukauden kuluttua työntekijä ja vanhempi arvioivat, onko kotipalvelua tarvetta hakea lisää.

Vanhempi ja työntekijä tekevät yhdessä palvelusuunnitelman, jossa määritellään, minkälaista apua perhe tarvitsee. Usein kotipalvelu on vauvanhoitoa kotona tai kävelyllä käymistä, jos vauva ei nuku kuin liikkuvissa vaunuissa. Vanhempi voi käyttää ajan haluamallaan tavalla. Kotipalvelu voi sisältää myös pieniä kodinhoitoon liittyviä töitä, kuten ruoanlaittoa tai lapsen hakua päiväkodista, jos näin on sovittu palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Työntekijä voi toimia myös keskusteluapuna vanhemmalle, joka haluaa jutella arjen kuormituksesta.

Työntekijä havainnoi perheen tilannetta viikoittain ja kirjaa jokaisen käynnin. Hän näkee perheen arjen läheltä ja voi kertoa, jos jokin asia aiheuttaa isompaa huolta. Mikäli todetaan, ettei kotipalvelu ole riittävä tukimuoto, perhe voidaan ohjata myös lastensuojelupalveluihin, kuten perhetyön piiriin tai perhetukikeskukseen.