Example image

Perhekuntoutus kotiin

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. Avoperhekuntoutus toteutuu siinä ympäristössä, missä perhe haasteet kohtaa.

Humanan avoperhekuntoutus

  • Riittävän vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen edellytykset
  • Tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen
  • Turvallinen kasvuympäristö lapselle
  • Tavoitteellinen kuntoutusprosessi
  • Terapeuttinen työskentely perheen kotona
  • Vaihtoehto laitoskuntoutukselle
  • Työskentely toteutuu perheen tarpeiden ja tilaajan toiveiden mukaan joustavasti kaikkina kellonaikoina ja viikonpäivinä.
  • Sisällöstä räätälöidään perheen tarpeiden vastaava kokonaisuus.
  • Erikseen sovittaessa kriisipäivystys 24/7.
  • Sopimuksen mukainen dokumentointi.

Työskentelyjakson toteutus

Aloitustapaamisessa sovitaan viikoittainen tuntimäärä, kesto ja tavoitteet. Erikseen sovittaessa palveluun sisältyy kriisipäivystys 24/7.

Moniammatillinen työryhmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ja vahvan tuen perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Lapsia ja vanhempia tavataan sekä yhdessä että erikseen. Terapeuttinen työskentely vahvistaa perheen voimavaroja ja toimintakykyä, tavoitteena lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin edistäminen. Työskentelyn lähtökohtana asiakaslähtöinen asiantuntijuus ja kiintymyssuhdeteoria.

Työskentelyä tehdään sekä ohjaavalla, arvioivalla että havainnoivalla työotteella. Ohjaaja tekee kokonaisvaltaisen arvion perheen tilanteesta ja toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa. Perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa pidetään palavereita säännöllisesti. Työskentely dokumentoidaan sopimuksen mukaisesti.

Lopputyöskentely

Käyntejä harvennetaan vähitellen ja vahvistaen työskentelyssä saavutettuja asioita. Samalla arvioidaan mahdollista jatkotuen tarvetta yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Autamme myös tarvittavien tukitoimien käynnistämisessä.

Työskentelystä tehdään lopuksi kirjallinen yhteenveto ja arvio perheen tilanteesta.