Example image

Perhetyö ja perheohjaus

Perhetyö sisältää perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavaa työtä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää määräaikaista työskentelyä. Tuki vaihtelee perheen tarpeiden mukaan kodinhoidollisesta avusta aina perheen sisäistä vuorovaikutusta tukevaan vaativaan erikoistason työskentelyyn.

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille. Perheessä voi olla esimerkiksi:

 • Kasvatuksellisia haasteita
 • Vanhempien päihdeongelma
 • Vanhempien ero
 • Uupumusta
 • Koulunkäynnin vaikeuksia
 • Haasteita arjen sujuvuudessa
 • Ristiriitoja perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa

Työskentelyjakso

 • Tavoitteet, tapaamiset ja kesto määritellään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa aloitusneuvottelussa.
 • Työskentelyn viitekehyksenä ovat kiintymyssuhdeteoria, vuorovaikutuksen tukeminen ja reflektiivisyyden tukeminen.
 • Työryhmän moniammatillisuus takaa asiakkaiden erityistarpeiden huomioimisen työskentelyssä, esimerkiksi päihdetyön, väkivaltatyön, kriisityön, vauvatyön ja neuropsykiatrisen osaamisen osalta.
 • Toimintatapaa ohjaavina perusarvoina ovat puheeksi ottaminen, avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan rinnalla kulkeminen.
 • Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tukien lapsen ikätasoista kehitysvaihetta.
 • Vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sisältää mm. arjen vakauttamista ja tarpeen mukaan parisuhdetyöskentelyä ja psyykkisen voinnin tukemista.
 • Tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.
  Ajantasainen dokumentointi ja yhteenveto.
 • Sisällöistä räätälöidään perheen tarpeita vastaava kokonaisuus. Palvelun elementit, tiiviys ja kesto valitaan yhdessä tilaajan kanssa perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti.
 • Työskentely sisältää ilta- ja viikonlopputyöskentelyn tarpeen mukaan.

Perhetyön työskentelyn sisältö

 • Työskentelyn viitekehyksenä ovat kiintymyssuhdeteoria, vuorovaikutuksen tukeminen ja reflektiivisyyden tukeminen.
 • Työryhmän moniammatillisuus takaa asiakkaiden erityistarpeiden huomioimisen työskentelyssä, esimerkiksi päihdetyön, väkivaltatyön, kriisityön, vauvatyön ja neuropsykiatrisen osaamisen osalta.
 • Toimintatapaa ohjaavina perusarvoina ovat puheeksi ottaminen, avoin ja suora kommunikointi sekä asiakkaan rinnalla kulkeminen.
 • Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tukien lapsen ikätasoista kehitysvaihetta.
 • Vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sisältää mm. arjen vakauttamista ja tarpeen mukaan parisuhdetyöskentelyä ja psyykkisen voinnin tukemista.
 • Tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.
  Ajantasainen dokumentointi ja yhteenveto.
 • Tavoitteet, tapaamiset ja kesto määritellään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa aloitusneuvottelussa.

Palvelu räätälöidään perheen tarpeen mukaiseksi ja siihen voidaan yhdistää paikallista erityisosaamista.