Example image

Sosiaalinen kuntoutus senioreille

Ikäihmisille suunnattu sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, jolla vahvistetaan kykyä selvitä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutustilanteista sekä elämän erilaisista haasteista. Tavoitteellinen työskentely tähtää aina siihen, että asiakasta tuetaan hyvään ja arvokkaaseen elämään. Palvelun tuella asiakas voi asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Sosiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on tukea, kulkea mukana ja auttaa byrokratiassa asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelu sisältää hyvin laajasti erilaista toimintaa ja palveluita, kuten kaupassakäyntiä, erilaisten hakemusten tekoa, pankkiasioiden hoitamista, terveydenhuollon käynneissä avustamista tai ulkoilua.

Lisäksi se voi tarkoittaa psykososiaalista tukea sekä verkoston, palveluiden ja apuvälineiden kartoittamista ja toimintakyvyn tukemista. Jos asiakkaalla ei esimerkiksi ole toimivaa lääkehoitoa tai ruokahuoltoa, Humanan ammattilaiset kartoittavat tilanteen ja auttavat järjestämään asian. Kuntoutukseen voi kuulua myös virkistäytymistä kulttuurin parissa tai luonnossa. Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma tukihenkilö, joka tuntee asiakkaan tilanteen hyvin.

Kenelle

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiksi tulevat ikäihmiset ovat usein jonkinlaisessa kriisi- tai muutostilanteessa ja tarvitsevat siinä tukea. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi puolison kuolema, parantumaton sairaus tai tarve siirtyä palveluasumiseen.

Taustalla voi myös olla erilaisia ongelmia:

 • yksinäisyyttä ja heikko turvaverkko
 • köyhyyttä
 • vähäinen digiosaaminen
 • alentunut toimintakyky
 • mielenterveysongelmia
 • liiallista päihteiden käyttöä
 • kielitaitohaasteita
 • lähisuhdeväkivaltaa tai taloudellista hyväksikäyttöä
 • sosiaaliohjauksen palveluiden puute kotihoidossa: esimerkiksi tarve ohjaukselle asioinneissa, talous- ja velkaongelmissa tai tarve psykososiaalisen tuelle

Vahvuudet

 • Palvelun tilaaja ja asiakkaan läheiset voivat luottaa siihen, että asiakas on hyvissä, turvallisissa käsissä. Työskentelymme on ja läpinäkyvää ja toimimme sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma työntekijä. Pyrimme siihen, että työntekijä ei vaihdu asiakasprosessin aikana. Pystymme joustavasti reagoimaan myös kriisitilanteisiin.
 • Meillä on ammattitaitoa palvella joustavasti myös haasteellisia ja tarvitsevia asiakkaita sekä vahvaa osaamista työskentelyyn neuropsykiatristen haasteiden sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien parissa.
 • Meillä on vankka asiantuntemus palvelujärjestelmästä ja iäkkäiden palveluista alueellisesti.
 • Asiakas on aktiivinen toimija. Osallistamme seniorin palvelun suunnitteluun ja kulkuun.
 • Kaikilla työntekijöillämme on AMK-tason koulutus.

Kysy lisää palvelusta Vantaan alueella

Paula Pönkänen

Tiiminjohtaja

040 482 1030

Outi Viuha

Tiiminjohtaja

050 357 2140