Example image

Tapaamispaikkapalvelut

Tapaamispalveluiden lähtökohtana on edistää lapsen oikeutta luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisten tavoitteena on mahdollistaa lapsen ja vanhemman onnistunut ja turvallinen kohtaaminen.

Tapaamispalveluita varten Humana avopalveluilla on omat olohuonemaiset tilat, joissa lapsen ja vanhemman tapaaminen on pyritty tekemään mahdollisimman mukavaksi. Tapaamispalveluita on kolmenlaisia, valvottuja tapaamisia, tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja.

Valvotut tapaamiset

Valvottujen tapaamisten päätökset tehdään yleensä käräjäoikeudessa. Tapaamisten tarkoituksena on, että lapsella on hyvä ja turvallinen olo vanhemman kanssa, lapsi saa tavata vanhempiaan turvallisessa ympäristössä ja tapaaminen tai vaihto etenee lapsen edun mukaisesti. Humanan työntekijän rooli on valvoa tapaamista näkö- ja kuuloetäisyydeltä, mahdollisimman neutraalisti ja puolueettomasti.

Tuetut tapaamiset

Tuetuissa tapaamisissa työntekijän rooli voi olla joko passiivinen tai ohjaava. Jos lapsi ja vanhempi eivät ole tavanneet pitkään aikaan, voi Humana avopalveluiden ohjaaja auttaa ja ohjata yhteisen tekemisen löytämisessä.

Valvotut vaihdot

Valvottujen vaihtojen tarkoituksena on mahdollistaa lapsen siirtyminen turvallisesti sekä valvotusti ilman ristiriitoja vanhemmalta toiselle, esimerkiksi vaikeissa erotilanteissa. Toinen vanhempi voi tuoda lapsen tapaamiseen tilan toisesta ovesta sisään, ja toinen vanhempi hakea lapsen toiselta ovelta, jolloin vanhemmat eivät kohtaa toisiaan.

Tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot voidaan järjestää Humana avopalveluiden tilojen lisäksi ulkona, lapsen kotona, tai muiden sukulaisten tai läheisten luona.