Example image

Perhekuntoutusyksikkö Kiela

Lapissa Rovaniemellä sijaitsevassa Kielan perhekuntoutusyksikössä toteutetaan sekä lyhytkestoisia kriisi- ja arviointijaksoja että pidempikestoista kokonaisvaltaista perhekuntoutusta. Perhekuntoutuksessamme koko perhe huomioidaan ja osallistetaan mukaan työhön, niin yksilöinä kuin osana perhettä. Kunnioitamme asiakastamme ja teemme muutostyötä yhdessä.

Asuminen

Perhekuntoutusyksikkö Kiela toimii Lapin avopalveluiden toimipisteen yhteydessä Rovaniemellä. Kiela sijaitsee vuonna 2017 rakennetussa kerrostalossa. Perheasunto on 63-neliöinen kolmio. Sijainti Rovaniemen keskustassa takaa kävelymatkan päässä monipuoliset palvelut, kuten apteekki, ruokakauppa sekä leikkipuisto- ja harrastustoiminnat. Perhekuntoutuksemme palvelee koko Lapin aluetta.

Kriisi- ja arviointijakso

Kriisi- ja arviointijakso on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun lapsen kotiolosuhteet heikentyvät akuutisti, vanhempien omat voimavarat ovat vähissä tai perheessä syntyy äkillinen ristiriitatilanne. Perheen tilanteen kriisiytyessä tarjoamme lyhytkestoisen intervention, jonka avulla perheen tilanne vakautetaan ja samalla arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Kriisi- ja arviointijakso kestää tarpeen mukaan noin 2-8 viikkoa. Jakson aikana kartoitamme perheen voimavarat ja haasteet sekä teemme yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa jatkosuunnitelman. Perhe voi jatkaa arviointijakson jälkeen pidempikestoiselle kuntoutusjaksolle tai mikäli perhe voi kotiutua, tarjoamme tukea perheen kotiin. Voimme hyödyntää perheen kotiutumisen jälkeen myös työskentelyä etäyhteyden avulla.

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjakso sopii esimerkiksi perheille, joilla on haasteita vanhemmuudessa, arjen voimavaroissa tai elämänhallinnassa. Kuntoutusjaksoa voi myös hyödyntää huostaanoton purkutilanteessa. Työskentelyn alussa perheelle nimetään omat työntekijät, joiden kanssa kuntoutus tapahtuu. Perhettä tavataan kuutena päivänä viikossa sovittuina ajankohtina tai räätälöidysti perheen tarpeen mukaan. Lisäksi perheillä on mahdollista ottaa yhteys työntekijään kaikkina vuorokaudenaikoina. Lähtökohtana kuntoutukselle on, että vanhemmat kykenevät huolehtimaan lapsistaan myös itsenäisesti.

Työskentelyajankohdista sekä kuntoutuksen tavoitteista sovitaan aina perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa ottaen huomioon perheen yksilölliset tarpeet. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä koko kuntoutuksen ajan. Kuntoutusjakson loppuvaiheen työskentely tapahtuu osittain yksikössä ja mahdollisuuksien mukaan perheen kotona, jotta voidaan turvata perheen onnistunut kotiutuminen ja kuntoutuksessa saavutettujen asioiden säilyttäminen perheen arjessa.

Kielan vahvuudet

Perhekuntoutusyksikkö Kielassa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu perheohjaajia, perheterapeutti ja sosiaalityöntekijöitä. Ammattilaisillamme on monipuolisesti kokemusta erilaisten perheiden kanssa työskentelystä, joten osaamme työskentelyssä huomioida jokaisen perheen erityispiirteet ja tarpeet. Tiimissämme on erityisosaamista esimerkiksi neuropsykiatrisiin haasteisiin, päihdeongelmiin, vauvaperheiden asioihin ja mielenterveyden haasteisiin. Otamme reilusti ja rohkeasti vaikeatkin asiat puheeksi asiakkaiden kanssa, mutta kuitenkin samalla asiakasta kunnioittaen.

Humanan perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tarkoitettu avuksi perheelle, joka tarvitsee intensiivistä sekä tiivistä tukea kriisiytyneessä tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa. Humanan perhekuntoutus on aina tavoitteellista työskentelyä, jonka tarkoituksena on lisätä perheen hyvinvointia. Perhekuntoutuksessa autetaan perhettä löytämään omat voimavaransa ja vahvistamaan niitä, kehitetään perheen sisäistä vuorovaikutusta, etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin, tuetaan hyvää vanhemmuutta sekä kuljetaan rinnalla niin yksilöllisissä kuin koko perhettä koskevissa haasteissa.

Materiaalit

Kielan esite (PDF) Pdf, 2.6 MB, avautuu uuteen ikkunaan.

Kielan omavalvontasuunnitelma (PDF) Pdf, 343.5 kB, avautuu uuteen ikkunaan.

Tietoa

Kunta
Rovaniemi
Paikkamäärä
1 kolmio

Osoite

Rovakatu 16 a 12, 96200 Rovaniemi

Yhteystiedot

Sanna Heikkinen

Toiminnanjohtaja, Lappi

050 575 7880

Janica Mustonen

Toiminnanjohtaja

050 477 8263

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi