Example image

Perhekuntoutusyksikkö Niittypolku

Humanan avopalveluiden perhekuntoutusyksikkö Niittypolku sijaitsee Vihdin Nummelassa. Yksikössä toteutetaan ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja elämyksellistä perhekuntoutusta. Yksikkö koostuu kuudesta kolmiosta ja yksikkömuotoisen perhekuntoutuksen lisäksi toteutetaan avoperhekuntoutusta perheiden omissa elinympäristöissä.

Niittypolku

Niittypolussa toteutetaan ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja elämyksellistä perhekuntoutusta, jossa perheet kohdataan avoimesti, rehellisesti ja lämmöllä. Niittypolun työskentely perustuu sekä arvioivaan että kuntouttavaan työskentelyyn koko perheen kanssa. Yksikkömuotoinen perhekuntoutus toimii Vihdin Nummelassa, jossa on käytössä kuusi tilavaa, saunallista kolmiota. Yksikkömuotoisen perhekuntoutuksen lisäksi toteutamme avoperhekuntoutusta perheiden omissa elinympäristöissä. Yksikkömuotoinen perhekuntoutus ja avoperhekuntoutus pitävät sisällään saman palvelukokonaisuuden.

Perhekuntoutuksemme palvelee koko Etelä-Suomen aluetta.

Toiminta

Niittypolun työskentely jakautuu perheohjaukseen, vanhempainohjaukseen, lasten kanssa tehtävään omaohjaajatyöskentelyyn sekä perheterapeuttiseen työskentelyyn. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona sekä tarvittaessa myös muissa perheen ympäristöissä. Perhettä tavataan kuutena päivänä viikossa, sovittuina ajankohtina. Perhekuntoutuksen lähtökohtana on, että vanhemmat kykenevät huolehtimaan lapsista myös itsenäisesti.

Perhekuntoutuksen alussa työskentely on otteeltaan arvioivaa ja kuntoutuksen edetessä painottuu voimakkaasti kuntouttavaan muutostyöskentelyyn. Niittypolussa perheterapeuttinen työote elää vahvasti mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä varsinaisen terapiatyöskentelyn kanssa. Perheterapiaa toteutetaan Niittypolulla yksilötyöskentelynä, parityönä sekä perhetapaamisilla. Terapiatyö rytmittyy perheen tarpeen ja vanhempien kyvyn mukaan, tiiviimmillään kahdesti viikossa. Vanhempainohjauksissa käydään läpi vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia laajasti, toteuttaen samanaikaisesti sekä vanhemmuuden arviointia että kuntouttavaa työskentelyä strukturoidun keskustelun kautta. Omaohjaaja-ajoilla lapset tapaavat omaa työntekijäänsä ja niiden sisällöt suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan. Kaikki perhekuntoutuksen työskentelymuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa, samojen teemojen äärellä.

Mikäli perheen tuen tarve ylittää perhekuntoutuksen tavanomaisen palvelukokonaisuuden tarjoaman tuen määrän, on perheen mahdollista saada sovitusti vielä intensiivisempää tukea.

Ammattilaisemme

Perhekuntoutuksessa työskentelee perheohjaajia, perheterapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Perheelle nimetään perhekuntoutuksen alkaessa omat työntekijät, jotka toteuttavat perheohjausta ja omaohjaajatyöskentelyä läpi kuntoutusjakson. Työntekijät ja tiimin koko määräytyvät perheen tarpeiden mukaan. Äkillisissä perheen omien työntekijöiden sairastumistapauksissa arvioidaan perhe- ja tapauskohtaisesti vieraan sijaisen käyttöä. Perhekuntouksessa järjestetään yöpäivystys.

Tietoa

Kunta
Vihti
Paikkamäärä
6

Osoite

Pillistöntaival 14, 03100 Nummela

Yhteystiedot

Maarit Tuovinen

Toiminnanjohtaja, Espoo ja Länsi-Uusimaa

050 434 5272

Jonna Wejberg

Tiiminjohtaja, sosiaalityöntekijä

050 501 8020

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi