1. Humana Suomessa
  2. Palvelumme
  3. Lastensuojelun laitospalvelut

Lastensuojelun laitospalvelut

Kaikille lastensuojelupalveluillemme yhteinen kuvaava tekijä on asiakaslähtöisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen perheen ja lapsen ongelmat ovat ratkaistavissa oikea-aikaisella ja tarpeen mukaisella tuella, hoidolla ja kasvatuksella.

Hero

Palvelumme

Laadukkaat, oikea-aikaiset ja ammattitaitoiset palvelumme auttavat lapsia ja perheitä elämän solmukohdissa.

Perustason laitospalvelut

Haastavia tilanteita ratkotaan yhdessä lapsen, perheen ja sijoittavan tahon kanssa, jotta sijaishuollon kesto jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Erityistason laitospalvelut

Erityistason palveluihimme kuuluu psykiatrista osaamista, päihteitä käyttävän nuoren ja vakavasti käytöshäiriöisen lapsen kanssa työskentelyä.

Intensiivisen tuen laitospalvelut

Tavoitteena on kuntouttaa nuoria, joiden haasteena ovat keskeytyneet laitossijoitukset tai koulunkäynti, aggressiivinen käytös, rikokset tai päihteet.

Vaativan tason laitospalvelut

Vaativan laitoshoidon palvelut tarjoavat parhaan avun, kun kyseessä ovat vakavat mielenterveyden häiriöt tai poikkeuksellisen vakavat rikokset.

Jälkihuollon palvelut

Jälkihuolto tarjoaa 18–25-vuotiaille nuorille sijaishuollon jälkeistä tukea itsenäistymiseen, koulunkäyntiin ja taloudellisten asioiden hoitamiseen.