Example image

Skogsbacken 3

Nuorisopsykiatrisen asumiskoti Puron ruotsinkielinen erityisyksikkö Skogsbacken 3 sijaitsee Vähässäkyrössä rauhallisessa maalaismiljöössä. Sijaishuollon yksikkö tarjoaa lastensuojelun laitospalveluiden lisäksi tukipalveluita, joiden tarkoitus on vastata asiakaskunnan erityispiirteisiin ja lisätä vaativan laitoshoidon vaikuttavuutta.

Asuminen

Pohjanmaalla Vähässäkyrössä rauhallisessa maalaismiljöössä sijaitsevat Skogsbacken 1 ja 3 ovat ruotsinkielisiä sijaishuollon erityisyksiköitä. Luomme luottamuksellisen suhteen nuoren kanssa ja vahvistamme tunnetta huolenpidosta ja turvallisuudesta. Tämä tarjoaa edellytykset turvallisten kiintymyssuhteiden luomiseen. Nuori kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä.

Toiminta

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro tarjoaa yksiköissään pitkäkestoista sijaishuoltoa 12-18-vuotiaille nuorille, joilla on psyykkistä oireilua tai muita erityistarpeita. Puron yksiköissä nuori saa tiivistä huolenpitoa ja yksilöllistä kuntoutusta. Aidosti moniammatillinen työyhteisö on sitoutunut työskentelemään haastavasti oireilevien lasten kanssa.

Vahvuudet

Skogsbackenin henkilöstöllä on vahva kuntouttava työote työskentelyssä nuoren perheen ja muun verkoston kanssa. Purolaisuuteen on sisäänrakennettuna ajatus, että muiden kokema haasteellinen tilanne on meille mahdollisuus löytää uudenlainen ajattelu- ja toimintamalli. Näin voimme osaltamme vaikuttaa positiivisesti nuoren ja hänen perheensä elämään ja tulevaisuuteen pysäyttäen samalla mahdollisesti jo pitkään jatkuneen kiertokulun eri laitosten välillä.

Skogsbackenissa on vahvaa erityisosaamista kohdata ja kuntouttaa nuoria, joilla on heikkoja ja vaurioituneita ihmissuhteita, masennusta tai lievää itsetuhoista käytöstä.

Tukipalvelut

Vähänkyrön keskustassa toimii Pikku Puron koulu, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielinen opetusryhmä Vaasan koulutoimen alaisuudessa. Koulun erityisosaamisen myötä sijoitettujen nuorten koulunkäynti onnistuu ja on toteutettavissa voimassa olevan perusopetussuunnitelman mukaisesti huomioiden nuorten yksikölliset tarpeet opetuksen järjestämisessä.

Puroon on mahdollista jäädä myös jälkihuoltoon 23-vuotiaaksi saakka tukiasuntoharjoittelun kautta. Itsenäistymisharjoittelu on mahdollista aloittaa yksikössä, ja sen jälkeen siirtyä tuetusti itsenäistymisasuntoon. Itsenäistymisasunnossa nuori voi harjoitella aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään liittyviä taitoja.

Tietoa

Ikä
12-18
Kunta
Vaasa
Palvelun muoto
Erityistason laitospalvelu
Lisäpalvelut
Koulupalvelu, Tukiasunnot
Yritys
Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy
Paikkamäärä
7

Osoite

Mäkivaltarintie 36, 66500 Vähäkyrö

Yhteystiedot

Tiina Rinne

Enhetschef / Yksikönjohtaja

050 329 0490

Skogsbacken 3:n ohjaajat / handledarna

Handledarna /Ohjaajat

050 467 7146

Sanna Lehtola

Toiminnanjohtaja, Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu ja Puro 1

044 7345331

Olli Ylä-Sulkava

Perhetyön koordinaattori

040 623 4411

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi