A group of people standing on a dirt road

Humanan Kallio Oy

Tarjoamme kuntouttavaa ja tuettua asumista sitä tarvitseville nuorille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä maahanmuuttajataustaisille nuorille. Asumispalveluissamme hyödynnämme yhteisöä muutoksen tukena ja valmennamme asukkaitamme elämänhallinnan taitoihin.

Nuorisokodeissamme tehtävä työ on lastensuojelun asiantuntijatyötä, jossa korostuvat vuorovaikutusosaaminen sekä yhteistyö nuoren, hänen perheensä ja muun verkoston kanssa. Työntekijämme ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Tavoitteenamme on mahdollistaa nuorelle eläminen yhteisössä, jossa hän voi kokea arvostusta, turvallisuutta, hänen yksilöllisistä tarpeistaan huolehtimista ja osallisuutta. Humanan Kallion nuorisokodeissa on mahdollisuus myös asumisharjoitteluun ja jälkihuollon tukityöhön.

Seitsemässä nuorisokodissamme on asiakaspaikka noin 80:lle sijaishuoltoa tarvitsevalle nuorelle. Nuorisokodeistamme kaksi on perustason nuorisokotia ja viisi erityistason. Nuorisokoti Satamassa ja Nuorisokoti Tikissä on myös vaativan laitoshoidon yksiköt.

Humanan Kallio Oy -nimen alla toimivat kaikki Humanalle vuoden 2022 tammikuussa siirtyneet Kalliolan lastensuojelun laitos- ja avopalvelut sekä asumispalvelut nuorille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.