Child and woman in sofa

Namikan Pienryhmäkoti Oy

Namikan toiminta koostuu kahden erilaisen yksikön palveluista huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Namikan pienryhmäkoti

Namikassa hoidon ja kasvatuksen perustana on huomioiva kasvatus. Huomioivaan kasvatukseen kuuluu tärkeänä osana kuulluksi ja nähdyksi tuleminen. Lapsiin voidaan vaikuttaa myönteisellä ja huomioivalla kasvatus- ja vuorovaikutustavalla. Huomioiva kasvatusarki pitää sisällään empaattisuutta ja kannustavuutta. Arjen toiminnassa kunnioitetaan nuoren tunnetiloja sekä kuvataan niiden vaihtuvuutta. Tuetusti opetellaan elämää tunteiden kanssa sekä niiden hallintaa. Aito ja runsas positiivinen vuorovaikutus jokaisessa arjen tilanteessa on osa nuoren huomioivaa kasvatusta.

Nuoren elämään liittyy kiinteästi perhe, jonka mukana olo nuoren arjessa on erityisen tärkeää. Yhteiskasvattajuus ja kumppanuus nuoren verkoston kanssa mahdollistaa onnistuessaan voimavarojen yhdistämisen, sekä tietojen ja positiivisten kokemusten jakamisen. Yhteiskasvattajuuden avulla lisätään vanhempien voimavaroja kasvattaa omaa lasta ja toteutetaan kasvatusta yhdessä kohti yhteistä tavoitetta. Jatkuva avoin ja suora vuorovaikutus verkoston kanssa on avain luottamuksen syntyyn ja vahvistumiseen. Työskentely koostuu yksilöllisesti määritettyjen tavoitteiden pohjalta, jonka perustana on nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma. Toimivan yhteistyön tuloksena voidaan saavuttaa parempi kasvualusta nuorelle.

Toiminta

Namikan pienryhmäkoti on yksi Suomen vanhimmista toiminnassa olevista lastensuojeluyksiköistä. Namikan tarina on saanut alkunsa jo vuonna 1925, jolloin se toimi Viipurissa asukkainaan sodan vuoksi orvoiksi jääneitä lapsia. Lahteen orpokoti muutti talvisodan jaloista, jossa se toimi pitkään poikakotina. Oppilaskodiksi muuntautuminen oli vastaamista palveluiden kysyntään, tällöin asukkaina oli sekä tyttöjä että poikia. Namika sijaitsi Joutjärven läheisyydessä vuonna 1965 rakennetussa kiinteistössä. Yksikkö muutti uusiin allergiavapaisiin ja aistiystävällisiin tiloihin Lahden Mukkulaan kesäkuussa 2023.

Työni parhaat puolet ovat mielenkiintoinen työnkuva ja oma rooli osana lastensuojelua ja lasten sekä vanhempien antama hyvä palaute. Hyvä työporukka ja taustatuki emoyhtiöltä.

Namikan työntekijä

Postiosoite ja päivystysnumerot

Päivystys 24/7 

Namika 2
044 047 9284

Namika 1
044 047 9279

Namikan pienryhmäkoti

Timonkatu 3 a

15240 Lahti

Ota yhteyttä

Sanna Tallgren

Yksikönjohtaja, Namika 1 ja 2

044 047 9285

Jaana Silfver

Yksikönjohtaja, Korento 1 ja 2

040 120 9310