A group of people are playing Kimble on the floor.

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy

Me Nuorisopsykiatrisessa asumiskoti Purossa palvelemme asiakkaitamme kuudessa suomenkielisessä yksikössä ja koulussa sekä kahdessa ruotsinkielisessä yksikössä ja koulussa sekä tukiasunnoilla.

Asumiskoti Puro

Tarjoamme pitkäkestoista sijaishuoltoa 12–18-vuotiaille nuorille, joita ei voida hoitaa tukipalveluilla tai perhehoidossa. Tarjoamme myös jälkihuoltoa alle 23-vuotiaille nuorille.

Toiminta

Tarjoamme palveluita alati muuttuviin, monitahoisiin lastensuojelun tarpeisiin hyödyntäen psykiatrista erityisosaamista. Yksiköissämme asutaan kodinomaisesti, ja niissä kaikissa on ympärivuorokautinen valvonta, jolloin aikuinen on aina läsnä ja tukena nuorelle. Nuori on osa omaa perhettään ja häntä pyritään hoitamaan ensisijaisesti yhteistyössä perheen kanssa.

Nuorta kunnioitetaan omana itsenään, nuoren tavat ja tottumukset huomioiden. Meillä asuville nuorille luodaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö. Säännöllisellä elämänrytmillä, koulunkäynnillä ja harrastuksilla pyritään tuottamaan yhdessä nuoren kanssa mielekästä sisältöä nuoren elämään. Meillä vallitsee avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa nuoren kasvua ja kehitystä tuetaan.

Tavoitteenamme on, että nuoren kyvyt hallita toimintaansa sekä arkeaan, ja valmiudet toimia yhteisön ja ryhmän jäsenenä vahvistuvat, ja että nuoren kyky osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja vastuullisuuteen kasvaa.

Te teette hyvää ja tärkeää työtä Purossa, mutta ei me nuoret itse sitä voida myöntää ainakaan ennen kuin olemme 18!

Puron nuori

Postiosoite

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro

Heikkiläntie 1
66500 Vähäkyrö

Ota yhteyttä

Elias Mänttäri

Palvelujohtaja: Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

045 860 1300