Child and woman in sofa

Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy

Tarjoamme terapeuttista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuollon palvelua erityistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Meillä on neljä yksikköä: Metsäapila, Metsätähti sekä Niitty ja Polku, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden Niittypolku. Tarjoamme terapeuttista ja kodinomaista arkea yksilöllisen hoidon ja vuorovaikutuksellisen arjen keinoin.

Toiminta

Puolenhehtaarin Metsä kokee perhetyön ja kiintymyssuhteen erityisen tärkeäksi lapsen hyvinvoinnin kannalta. Lasten vanhemmat ovat tiivis osa Puolenhehtaarin Metsän arkea. Tavoitteenamme on vahvistaa lasten ja vanhempien välistä suhdetta, sekä tukea vanhemmuutta. Perhetyö on ensisijaisen tärkeää, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvä olla sekä meillä että kotona. Puolenhehtaarin Metsän työmenetelmät perustuvat ratkaisukeskeisen perhetyön ja kiintymyssuhdeteorian viitekehyksiin. Työvälineinä käytössämme ovat mm. monipuolinen luova toiminta, liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät sekä voimauttava hevostoiminta.

Arki Puolenhehtaarin Metsässä on lapsen tukemista jokapäiväisissä askareissa sekä ohjaamista harrastuksiin ja yhteiseen toimintaan. Tuemme lapsen sosiaalista verkostoitumista vertaistensa kanssa harrastuksien ja muun yhteydenpidon kautta. Puolenhehtaarin Metsä on koti, jossa lapsella on mahdollisuus viettää aikaa myös omien ystävien kanssa.

Phm:ssä koen, että työntekijänä minut kohdataan ihmisenä ja minua arvostetaan. Phm:ssä arvostetaan työntekijöiden osaamisalueita ja kannustetaan niiden hyödyntämiseen työssään.

Työntekijä

Postiosoitteet

Metsätähti

Muijalantie 239
08680 Lohja

Metsäapila

Kumpulantie 29B
03100 Nummela

Niittypolku

Pillistöntaival 14
03100 Nummela

Ota yhteyttä

Miia Lipponen

Palvelujohtaja: Uusimaa, Vantaa, Lahti

040 153 4565