A group of people sitting at a table

OPE-toiminta

Yksikön omalla OPE-toiminnalla turvataan nuoren koulunkäynnin jatkuminen sellaisessa laajuudessa kuin se nuoren yksilöllinen tilanne huomioiden on mahdollista.

Yksikön OPE-toiminta on nuoren opin polun eheyttämiseen tähtäävää toimintaa. Nuoren sijoittuessa Sähäkän yksikköön on mahdollista, ettei koulunkäynti onnistu heti tavanomaisena kouluopetuksena. Me Sähäkässä kuitenkin ajattelemme, että koulutyö ja opiskelu ovat oleellinen osa nuoren arjen rakennetta. Kouluopetukseen paluun turvaaminen on tärkeää riippumatta sijoituksen vaiheesta.

Yksikön omalla OPE-toiminnalla turvataan nuoren koulunkäynnin jatkuminen sellaisessa laajuudessa kuin se nuoren yksilöllinen tilanne huomioiden on mahdollista. Tavoitteena mahdollisimman nopea integroituminen joko oman koulun tai sijoituskunnan koulun opetustoimintaan.

OPE-toimintaan on nimetty yksikössä vastuuohjaaja, mutta toiminnan lähtökohtana on nuoren kotikunnan tai sijoituskunnan koulun kanssa tehtävä tiivis yhteistyö.

OPE-toiminnasta vastaava ohjaaja mm.:

  • kartoittaa saapuvan nuoren koulutilanteen, minkä jälkeen nuorelle laaditaan hänen yksilöllinen tilanteensa huomioon ottaen suunnitelma opintojen etenemiseksi

  • suunnittelee ja toteuttaa nuoren koulunkäyntiä tukevaa toimintaa yksikössä – nuori voi opiskella tavanomaisen kouluopetuksen lisäksi, tai tarvittaessa sen sijaan, yksikössä pienryhmässä vastuuohjaajan ohjauksessa. Opiskelu tapahtuu yhdessä joko oman koulun tai sijoituskunnan koulun aineopettajien kanssa sovitun suunnitelman mukaisesti

  • varmistaa opintoihin liittyvän suunnitelman toteutumista jatkuvan arvioinnin keinoin – osaamisen arvioinnin suorittaa aineopettaja

  • on mukana suunnittelemassa nuoren siirtymistä takaisin omaan kouluunsa