1. Humana Suomessa
  2. Palvelumme
  3. Palvelut ikääntyville

Palvelut ikääntyville

Vanhuus on elämänvaihe, jossa jokaisen tulisi saada kukoistaa juuri niin toimeliaana ja sosiaalisena kuin hän haluaa ja mihin kykenee. Tarjoamme palveluasumista ja senioripalveluita niin hoivakodeissamme kuin ikäihmisten omissa kodeissa.

Hero

Palvelut ikäihmisille

Hoivakodit ikäihmisille

Hoivapalvelumuotomme Kotikylä perustuu toiminnalliseen, yhteisölliseen ja turvalliseen ikäihmisten asumiseen. Painopiste on asiakkaan palvelutarpeissa ja huomioimme asiakkaan erilaiset palveluntarpeet kevyestä kotihoidosta elämän loppuvaiheeseen asti.

two men on a computer

Kotiin tuotettavat palvelut

Kotihoitomme tavoitteena on tukea ja avustaa asiakasta niin, että hän saavuttaa itselleen parhaan mahdollisen arkiselviytymisen ja elämänhallinnan tason.

Example image

Sosiaalinen kuntoutus senioreille

Ikäihmisille suunnattu sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, jolla vahvistetaan kykyä selvitä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutustilanteista sekä elämän erilaisista haasteista.

Lake landscape of a residential area

Senioriasuminen Kuusamossa

Humanan senioriasunnot Kuusamossa tarjoavat vuokra-asuntoja ikäihmisille. Asunnot sijaitsevat hoivakotien välittömässä läheisyydessä, joten tuki on aina lähellä ja palveluita on mahdollista saada suoraan kotiin.

Humana Kotikylä

Hoivapalvelumuotomme Kotikylä perustuu toiminnalliseen, yhteisölliseen ja turvalliseen ikäihmisten asumiseen. Jokainen Kotikylän asukas saa omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan räätälöityä palvelua. Kotikylä on uniikki palvelukokonaisuus, jossa jokainen asukas tuntee asuvansa aidosti omassa kodissa.

Toiminta-ajatus

Vanhuus on elämänvaihe, jonka tulisi saada kukoistaa juuri niin toimeliaana ja sosiaalisena kuin ihminen haluaa ja mihin hän kykenee. Tästä ajatuksesta syntyi Kotikylä.

Kotikylä on yhteisöllinen asumisen toimintamalli, jossa painopiste on asiakkaan palvelutarpeissa. Kotikylä-toimintamallissa huomioidaan asiakkaan erilaiset palveluntarpeet kevyestä kotihoidosta elämän loppuvaiheeseen asti.

Kotikylät ovat pieniä, tyypillisesti noin 30 asukkaan kokoisia hoivakoteja. Pienuus tarkoittaa kodikkuutta ja sitä, että jokainen asukas saa yksilöllistä hoivaa. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki tuntevat hyvin toisensa, asukkaat ja työntekijät. Kotikylissä eletään ihmisen kokoista elämää.

Kullakin asukkaalla on oma oikea koti, jossa voi asua turvallisesti omilla ehdoillaan. Teemme Kotikylän jokaisessa kodissa työtä suurella sydämellä asiakkaidemme parhaaksi.

Arvot

Kotikylien toimintaa ohjaavia arvoja ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus, jotka näkyvät vahvasti jokapäiväisessä arjessamme.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa Kotikylässä ennen kaikkea aktiivista arkea. Kotiemme asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat onnistumisen ja onnellisuuden tunnetta.

Toiminnallisuus muodostuu muun muassa näistä aktiviteeteista:

  • Ulkoilua ja luonnossa viihtymistä
  • Kodin askareisiin osallistumista yhdessä henkilöstön ja muiden asukkaiden kanssa
  • Omaa harjoittelua yksilöllisen ohjelman mukaan
  • SävelSirkku (yhteiset aamu-, iltapäivä- ja iltahetket musiikin ja ohjatun tekemisen merkeissä)

Kotikylässä on viikon jokaiselle päivälle yhteistä ohjelmaa, johon kodin asukkaat voivat yhdessä osallistua. Jokaisella asukkaalla on lisäksi oma harjoitteluohjelma.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys Kotikylässä on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa ja lämmintä ilmapiiriä. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä sekä siitä, että jokaisella on juttuseuraa halutessaan. Viikko-ohjelma ja yhteisöllisen toiminnan ohjelma tuovat aktiviteetteja arkeen.

Turvallisuus

Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö sekä asukkaalle nimetty omahoitaja. Lisäksi mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut tuovat turvallisuuden tunnetta.

Hoiva ja huolenpito

Kunkin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. RAI-toimintakykyarviointiin perustuvassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otamme huomioon asukkaan toiveet ja odotukset asumiselle, ja kiinnitämme huomiota hänen osaamiseensa ja vahvuuksiinsa.

Omahoitaja

Kotikylän henkilöstö on asukkaille tuttu ja turvallinen. Jokaisella kotimme asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka on hänelle läheinen tukihenkilö.

Omahoitaja vastaa asukkaan kokonaistilanteesta ja -hyvinvoinnista. Hän toimii edustajana ja asioiden edistäjänä asiakkaan puolesta; huolehtii yhteydenpidosta läheisiin, viestii kuulumisia, ja vastaa hoitosuunnitelmasta. Omahoitajan kanssa vietetään yhteistä aikaa viikottain esimerkiksi ulkoillen, valokuvia katsellen ja ihan vain rupatellen.

Kotikylä-logo

Lue lisää palveluista ikäihmisille

En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Mitä palveluasuminen on?

Ikäihminen, vammainen henkilö, erityistä tukea tarvitseva ja mielenterveys- ja päihdekuntoutuja tarvitsevat yksilöllistä, omien tarpeiden ja valintojen mukaan suunniteltua asumista.

Grandma looks the employee in the eye

Palveluseteli hoivapalveluissa

Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa palveluiden saatavuutta.