two men on a computer

Kotihoito ja kotisairaanhoito

Humanan kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Kotihoitomme tavoitteena on tukea ja avustaa asiakasta kaikin tavoin niin, että hän saavuttaa itselleen parhaan mahdollisen arkiselviytymisen ja elämänhallinnan tason.

Elämäniloa omassa kodissa omilla ehdoilla

Ikääntyminen, sairaus tai elämänmuutos voivat tuoda mukanaan tilanteita, joissa ihminen tarvitsee ohjausta ja apua selviytyäkseen mielekkäästä elämästä kotona ja tunteakseen olonsa turvalliseksi. Tämä on ollut lähtökohtanamme, kun olemme suunnitteet kotihoidon palvelukokonaisuuden ikäihmisten ja mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstömme on koulutettua ja työhön motivoitunutta. Kotihoidossamme työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Yksilöllinen palvelun tarve ja toimintakyky suunnittelun perustana

Arvioimme jokaisen asiakkaamme toimintakykyä ja palvelutarvetta ammattitaitoisesti ja asiakasta kuunnellen. Suunnittelemme ja toteutamme palvelutarpeen mukaisen, yksilöllisen palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiakkaan ja hänen niin halutessa myös omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Huomioimme asiakkaan omat voimavarat, ja tuemme omatoimisuutta kaikin keinoin, jotta turvallinen asuminen omassa kodissa onnistuu mahdollisimman pitkään. Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa pidämme tärkeänä, että yhteys ulkomaailmaan säilyy ja aktiivista elämää on myös kodin ulkopuolella.

Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma ja palvelusopimus

Laadimme sovitusta palvelukokonaisuudesta yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa hoito- ja kuntoutumissuunnitelman, johon kaikki yhteisesti sovitut asiat ja hoidolle asetetut tavoitteet kirjataan. Lisäksi teemme palvelusopimuksen, joka voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai koskea vaikka ainoastaan yhtä käyntiä.

Kiireetöntä sairaanhoitoa kotona

Kotisairaanhoidon tarkoituksena on tarjota sairaanhoitajiemme kiireetöntä ja aidosti välittävää hoitopalvelua asiakkaan kotona. Kotisairaanhoito säästää asiakkaan aikaa ja vaivaa rutiininomaisissa toimenpiteissä, joita varten muutoin olisi lähdettävä terveyskeskukseen. Kotihoito soveltuu ratkaisuna myös osaksi saattohoitoa tai omaishoitajan sijaistamiseen.

Meiltä voit tiedustella apua myös omaishoitajan sijaistamiseen

Kun toimit omaishoitajana ja tarvitset apua läheisesi hoitamisessa, voimme järjestää sinulle tarvittaessa sijaisen. Palvelun maksamiseen käyvät myös kotihoidon ja omaishoidontuen palvelusetelit.

Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa, jos asiakas maksaa palvelun itse. Katso lisää: https://www.vero.fi Linkki toiselle sivustolle.

Kotihoidon palvelukokonaisuus sisältää esimerkiksi:

 • arkiselviytymistä tukeva ohjaus, motivointi ja apu päivittäisissä toimissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia, WC:n käyttö)
 • ruokailussa ohjaaminen ja avustaminen
 • lääkityksestä huolehtiminen ja lääkehoidon ohjaus

Kotisairaanhoidon palvelujamme ovat esimerkiksi:

 • Lääkitykseen liittyvä seuranta ja kokonaisarviointi
 • Lääkkeiden jakaminen
 • Diabeteksen hoitaminen: verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen, ruokavalio- ja liikuntaohjaus
 • Verenpaineen ja painon seuranta
 • Laboratorionäytteiden ottaminen
 • Haavanhoito, ihonhoito
 • Ommelten poistaminen
 • Avannehoidot
 • Injektioiden antaminen
 • Katetroinnit
 • Terveydentilan seuranta
 • Toipilasajan hoito
 • Osallistuminen saattohoitoon

Tarjoamme kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluita seuraavissa yksiköissämme: