Example image

Humana Kotihoito, Kuusamo

Humana tarjoaa kotihoidon palveluita ja siivouspalveluita Kuusamossa sijaitsevan Hotkunrannan senioriasuntojen asukkaille. Palveluita voi ostaa itsemaksavana asiakkaana tai palvelusetelillä. Kotihoitomme tavoitteena on tukea ja avustaa asiakasta niin, että hän saavuttaa itselleen parhaan mahdollisen arkiselviytymisen tason ja elämänhallinnan sekä pystyy pitämään yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita ja aktiviteetteja.

Turvaa ja apua omaan kotiin

Ikääntyminen, sairaus tai elämänmuutos voivat tuoda mukanaan tilanteita, joissa ihminen tarvitsee ohjausta ja apua voidakseen asua kotona tuntien olonsa turvalliseksi. Humanan kotihoidon palvelukokonaisuus Kuusamossa on suunnattu erityisesti ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstömme on koulutettua ja kotihoitotyöhön motivoitunutta. Kotihoidossamme työskentelee koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia: sairaanhoitajia, lähihoitajia ja avustajia.

Kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu kotipalvelusta ja/tai kotisairaanhoidosta. Kotihoitomme tavoitteena on tukea, ohjata ja avustaa asiakasta kaikin tavoin niin, että hän saavuttaa itselleen parhaan mahdollisen arkiselviytymisen tason ja elämänhallinnan sekä pystyy pitämään yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita ja aktiviteetteja.

Yksilöllistä palvelua

Arvioimme jokaisen asiakkaamme toimintakykyä ja palvelutarvetta ammattitaidolla asiakasta kuunnellen. Suunnittelemme ja toteutamme palvelutarpeen mukaisen, yksilöllisen palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiakkaan, ja hänen niin halutessa myös omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien, kanssa. Huomioimme asiakkaan omat voimavarat ja tuemme omatoimisuutta kaikin keinoin, jotta turvallinen asuminen omassa kodissa onnistuu mahdollisimman pitkään. Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa pidämme tärkeänä, että yhteys ulkomaailmaan säilyy ja aktiivista elämää on myös kodin ulkopuolella.

Kotihoidon palvelukokonaisuus

Kotihoidon palvelukokonaisuus sisältää muun muassa:

 • Arkiselviytymistä tukevan ohjauksen, motivoinnin ja avun päivittäisissä toimissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia, WC:n käyttö)
 • Ruokailussa, ruoanlaitossa ja leipomisessa ohjaamisen ja avustamisen
 • Lääkityksestä huolehtimisen ja lääkehoidon ohjauksen
 • Siivouksen ja muun kodinhoidon sekä vaatehuoltoon liittyvän ohjauksen ja avun
 • Kaupassakäynnin ja muun asioinnin ohjauksen ja tuen, yhdessä asiakkaan kanssa
 • Ulkoilussa avustamisen ja siihen motivoimisen
 • Saattoavun esimerkiksi lääkärissäkäynnin yhteydessä
 • Sosiaalisten suhteiden ylläpidon tukemisen, kuten vierailut teatterissa, kerhoissa ja ystävien luona
 • Pienet pihatyöt kuten lumen luonti ja hiekoitus
 • Veteraanien tuetun kotona kuntoutumisen ja tukipalvelut

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito sisältää muun muassa:

 • Lääkitykseen liittyvän seurannan ja kokonaisarvioinnin yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa
 • Lääkkeiden jakamisen annostelijaan eli dosettiin
 • Diabeteksen kokonaishoidon: verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen, ruokavalio- ja liikuntaohjaus
 • Verenpaineen ja painon seurannan
 • Laboratorionäytteiden ottamisen ja kuljettamisen tutkittavaksi
 • Haavanhoidon, ihonhoidon
 • Ommelten poistamisen
 • Injektioiden antamisen
 • Kokonaisvaltaisen terveydentilan seurannan
 • Toipilasajan hoidon ja seurannan

Kotitalousvähennys

Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa.
Lue lisää kotitalousvähennyksestä Linkki toiselle sivustolle.

Tietoa

Kunta
Kuusamo

Osoite

Kirkkotie 23 C 93600 Kuusamo

Yhteystiedot

Sari Kallio

Yksikön päällikkö, Kotipesä

050 344 6120

Noora Oinas

Palveluvastaava

040 027 1676

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi