1. Humana Suomessa
  2. Palvelumme
  3. Palvelut mielenterveyskuntoutujille

Palvelut mielenterveyskuntoutujille

Hyvän Mielen Kodeissamme eletään suunnitelmallista ja tavoitteellista, yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien mukaista arkea ohjaajien ja yhteisön tuella. Tarjoamme myös
omaan kotiin suunnattuja asumisen tukipalveluita.

Hero

Palvelumme mielenterveyskuntoutujille

Asumispalvelut mielenterveyskuntoutujille

Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta.

Example image

Tuettu asuminen kotiin

Tuettuun asumiseen liittyy intensiivinen kuntoutus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti sekä luoda yhteys asuinalueen paikallisiin palveluihin.

Two people in a garden picking apples.

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Botnia24H - päihde- ja mielenterveyskuntoutuspolku

Botnian hoitoideologia perustuu eri yksiköiden muodostamaan hoitopolku malliin, joka turvaa aina hoidontarpeen mukaisen ympäristön asiakkaan yksilölliselle kuntoutumiselle.

Lue lisää
Example image

Itsenäistymiskodit nuorille aikuisille

Example image

Itsenäistymiskodit Aava ja Auri

Jyväskylässä sijaitsevat itsenäistymiskodit Aava ja Auri tarjoavat aktiivista kuntouttavaa yhteisöllistä asumista 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille.

Example image

Itsenäistymiskodit Alkula

Itsenäistymiskodit Alkula on Jyväskylässä sijaitseva nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö jälkihuollon asiakkaille ja nuorille mielenterveyskuntoutujille.

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Mielenterveys- ja päihdeasukkaiden asumispalveluissa käytämme Hyvän Mielen Koti -toimintamallia. Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta.

Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista. Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä.

Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

Hyvän Mielen koti -logo