Example image

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä Ylivieska

18–30-vuotiaille nuorille aikuisille aktiivista kuntouttavaa asumispalvelua tarjoava yksikkömme sijaitsee Ylivieskassa rauhallisella luonnonkauniilla paikalla. Kuntoutusyksikkömme tarjoaa sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista että kevyempää palveluasumista tukikodissa.

Sähäkkä

Ylivieskan Sähäkkä sijaitsee entisessä koulurakennuksessa noin 15 kilometrin päässä Ylivieskan keskustasta. Kiinteistö ja ympäristö ovat ainutlaatuisia, keskellä luonnon rauhaa. Haluamme palvella mahdollisimman laajasti nuoria aikuisia ympäri Suomen. Sähäkkä Ylivieskan yksikössä on vahva kokemus tavoitteellisesta kuntoutuksesta monenlaisissa, hankalissakin, mielenterveyden haasteissa.

Itsenäisen elämänhallinnan opettelu ja yhteiskuntaan integroituminen kuuluvat olennaisena osana kuntoutuspolkuun. Sähäkän palvelut sopivat nuorille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarkoittaa ympärivuorokautista kokonaisvaltaista tukea. Se on hyvä mahdollisuus esimerkiksi kotiutua sairaalajaksolta aiemmin kuin kotiutuminen omaan kotiin olisi mahdollista. Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavan kuntoutumiskodin henkilöstömitoitus on vahva, jotta voimme vastata asiakkaiden monenlaisiin tarpeisiin. Kuntoutus on mahdollista aloittaa arviointijaksolla, joka sisältää laaja-alaisen arvioinnin nuoren toimintakyvystä ja kuntoutustarpeesta. Toimintakykyä arvioidaan koko kuntoutuksen ajan esimerkiksi RAI-arvioinnin (CMH) ja siirtokriteereiden avulla.

Yhteisöasuminen

Kuntoutumiskodin kanssa samassa pihapiirissä sijaitsee tukikoti. Tukikoti palvelee erityisesti sellaisten nuorten aikuisten tarpeita, jotka selviytyvät jo osittain itsenäisesti arjen toiminnoista ja voivat esimerkiksi opiskella tai osallistua Sähäkän ulkopuoliseen toimintaan. Tukikodissa tukea on saatavilla arkisin ja viikonloppuisin joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

Kuntoutuspolku etenee Ylivieskan keskustassa sijaitseviin itsenäistymisyksikköön tai tukiasuntoihin. Itsenäistymisyksikössä ja tukiasunnossa nuori harjoittelee kokonaisvaltaista vastuunottoa elämästä. Sähäkän tuen tarve vähenee asteittain yhteiskunnan peruspalvelujen ottaessa isompaa roolia. Tuki voidaan tarjota myös nuoren aikuisen omaan kotiin. Nuorilla on käytettävissä puhelinpäivystys ympäri vuorokauden.

Toiminta

Toimintaamme kuvaa vahva psykiatrinen osaaminen ja aktiivinen kuntoutusote. Kuntoutuksessa painottuvat toiminnallisuus sekä nuoruusiän kehitystehtävissä ja itsenäistymisessä tukeminen. Tuemme nuorta opiskelun ja työelämän suuntaan.

Sähäkässä kuntoutus on yhteisöllistä ja yksilöllistä. Jokaisella nuorella on käytössään oma huone. Tuemme nuorta arjenhallinnassa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tarjoamme arkipäivisin virike- ja työtoimintaa yksikön pihapiirissä sijaitsevissa niille varatuissa tiloissa. Sähäkässä toteutetaan erilaisia kuntoutumista tukevia ja toiminnallisia ryhmiä. Nuorten kanssa osallistutaan myös sosiaalista vahvistumista tukeviin tapahtumiin. Yhteisöllistä toimintaa järjestetään nuorten mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Työskentelyssä korostetaan yksilöllisyyttä. Nuorella on hänelle määritelty omaohjaaja, jonka kanssa työskentely pääasiallisesti toteutuu. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan yksilölliset tarpeet. Jokainen nuori kohdataan yksilönä. Kuntoutussuunnitelma rakennetaan yhdessä palvelun tilaajan ja nuoren kanssa.

Vahvuudet

Ylivieskan Sähäkkä tarjoaa psykiatrista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville ja haastavissa tilanteissa oleville nuorille aikuisille. Yksikössä toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluu muun muassa psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomeja ja mielenterveystyöhön suuntautuneita lähihoitajia. Tarjoamme nuorille myös lääkäri- ja toimintaterapeutin palveluja.

Tietoa

Kunta
Ylivieska
Paikkamäärä
6 (yhteisöasuminen), 12 (ympärivuorokautinen palveluasuminen)

Osoite

Haapavesitie 813 84650 Ylivieska

Yhteystiedot

Marjo Typpö

Yksikön päällikkö, Sähäkkä Ylivieska

045 677 1662

Kuntoutujiin liittyvät tiedustelut

Ohjaajat 24/7

044 556 0244

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi