Example image

Oskelakoti

Helsingin Malmilla sijaitseva Oskelakoti on 12-paikkainen päihdehuollon kuntouttava asumisyksikkö, jonka toiminta perustuu yhteisön voimaan, vertaistukeen ja henkilöstön vahvaan ammatilliseen osaamiseen. Oskelakodin asiakkaat tavoittelevat päihteettömyyttä, elämänhallintaa ja parempaa elämänlaatua yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen avulla.

Miten meille hakeudutaan asumaan?

Asiakkaat ohjautuvat Oskelakotiin pääsääntöisesti oman kotikunnan päihdepoliklinikan kautta. Kuntouttava asumispalvelu toimii hyvänä jatkumona laitoskuntoutusjaksolle, jolloin toipumista ja elämänmuutosta voidaan vakiinnuttaa tuetussa ympäristössä.

Ensin sovitaan tutustumishaastattelu, jossa kartoitetaan asiakkaan päihde- ja hoitohistoria sekä esitellään Oskelakodin toimintaperiaatteet. Haastattelun jälkeen sovitaan yleensä kahden yön asumisharjoittelu, jonka pohjalta tehdään päätös asumisen alkamisesta ja yhteisön jäseneksi tulemisesta. Uuden asukkaan muutettua Oskelakotiin käydään tulokeskustelu, jossa täytetään asumis- ja kuntoutussopimus.

Päihteettömyys

Asiakkaat sitoutuvat Oskelakodissa päihteettömyyteen. Kodinomainen yhteisö tukee yksilön toipumista ja elämänhallintaa jokaisen omien voimavarojen ja kehittämiskohteiden puitteissa. Turvallinen ja päihteetön toipumisympäristö on lähtökohta uuden elämäntavan vakiinnuttamiselle.

Oskelakodin ryhmätilassa kokoontuu viikoittain AA- ja NA-ryhmiä. Yhteisössä tuetaan asukkaiden tutustumista ja kiinnittymistä 12 askeleen toipumisohjelmaan. Asuminen päättyy välittömästi, mikäli asukas retkahtaa käyttämään päihteitä.

Huoneet ja yhteiset tilat

Oskelakodin huoneet ovat kalustettuja ja pääsääntöisesti yhden hengen huoneita. Lisäksi talossa on viihtyisät yhteiset tilat ja suojaisa oma piha. Tilavassa ryhmähuoneessa pidetään aamukokoukset, hoidolliset pienryhmät ja viikoittaiset yhteisökokoukset, joihin osallistumiseen sitoudutaan asumissopimuksessa.

Asuminen on tavoitteellista ja kestää keskimäärin 10-14 kuukautta. Kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asukkaan kanssa asumisen ensimmäisenä kuukautena. Muutto Oskelakodista omaan asuntoon tapahtuu suunnitelmallisesti esimerkiksi Helsingin kaupungin asumisen tuen kautta.

Arki yhteisössä

Asukkaat vastaavat itse ruoka- ja vaatehuollostaan sekä kodin siivouksesta. Yhteisössä asumiseen sisältyy vastuutehtäviä, kuten yhteisten tilojen siisteydestä huolehtimista. Viikoittaisessa yhteisökokouksessa käydään läpi tiedotettavia asioita, yhteisön ilmapiiriä ja tulevia suunnitelmia sekä opetellaan sanoittamaan huomioita ja mahdollisia huolenaiheita. Kerran kuukaudessa järjestetään yhteisömeno, joka sisältää esimerkiksi yhteisiä retkiä erilaisiin lähialueiden kohteisiin tai tutustumista vaikkapa johonkin uuteen harrastukseen.

Oskelakodin henkilökunnan kanssa on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin. Hoidollista tukea voi hakea myös Humanan yhteistyökumppaneilta ja muilta toimijoilta. Henkilökunta on mukana suunnittelemassa toipumista ylläpitävää tukiverkostoa. Vertaistuki on Oskelakodissa vahvaa, ja yhteisö tukee jäsentensä kiinnittymistä itseapuryhmiin.

Tavoitteena on toipumisen ja kuntoutumisen myötä luopua vanhoista toiminta- ja ajatusmalleista. Tavoitteena on myös löytää tilalle uusia selviytymiskeinoja, joiden avulla elämäntavan muutos ja itsenäinen asuminen on mahdollista.

Tietoa

Kunta
Helsinki
Paikkamäärä
12

Osoite

Ormuskuja 3 00700 Helsinki

Yhteystiedot

Aleksi Heinonen

Palveluvastaava - Paikkatiedustelut

040 083 0689

Leila Lintunen

Yhteisöohjaaja

050 300 3202

Petri Engblom

Yhteisöohjaaja

050 464 7998

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi