Two people in a garden picking apples.

Päivätoiminta

Suunnittelimme päivätoiminnan palvelukokonaisuuden erityisesti kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja vaikeavammaisille heidän omista lähtökohdistaan. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Tarjoamme päivätoimintaa seuraavissa yksiköissä