1. Humana Suomessa
  2. Palvelumme
  3. Palvelut päihdekuntoutujille

Palvelut päihdekuntoutujille

Hyvän Mielen Kodeissamme eletään suunnitelmallista ja tavoitteellista, yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien mukaista arkea ohjaajien ja yhteisön tuella. Tarjoamme myös
omaan kotiin suunnattuja asumisen tukipalveluita.

Hero

Palvelumme päihdekuntoutujille

Asumispalvelut päihdekuntoutujille

Hyvän mielen kodeissamme eletään suunnitelmallista ja tavoitteellista, yksilöllistenhoito- ja kuntoutussuunnitelmien mukaista arkea ohjaajien ja yhteisön tuella.

Example image

Botnia24H - päihde- ja mielenterveyskuntoutuspolku

Botnian hoitoideologia perustuu eri yksiköiden muodostamaan hoitopolku malliin, joka turvaa aina hoidontarpeen mukaisen ympäristön asiakkaan yksilölliselle kuntoutumiselle.

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Mielenterveys- ja päihdeasukkaiden asumispalveluissa käytämme Hyvän Mielen Koti -toimintamallia. Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta.

Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista. Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä.

Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

Hyvän Mielen koti -logo