Example image

Toivontupa

Hirsirakenteinen Humanan Toivontupa Ylivieskassa tarjoaa tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. 19-paikkaiseen Toivontupaan voi tulla esimerkiksi sairaalahoitojakson jälkeen kuntoutumaan kohti kevyempiä palveluita. Palveluyksikössä edistetään ja tuetaan mielenterveyskuntoutujien psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Asuminen

Humanan Toivontupa sijaitsee peltojen keskellä, maisemassa, jossa Green Care -ajattelu tuodaan osaksi asukkaiden arkea. Mielenterveyskuntoutujien palvelukodin ympärillä on hyvät lenkkeilymaastot, jotka innostavat ulkoilemaan. Hirsinen rakennus on luonnonläheinen ja rauhoittava asuinpaikka. Ylivieskan keskustaan on Toivontuvalta matkaa noin neljä kilometriä. Ylivieskassa on hyvät harrastusmahdollisuudet ja paljon urheilu- ja kulttuuritapahtumia.

Tilaratkaisuiltaan Toivontupa on esteetön ja asukkaiden tilat nykyaikaiset ja kodikkaat. Jokaisella asukkaalla on huoneensa yhteydessä oma wc ja suihku. Saunan lämmöstä pääsee nauttimaan talon yhteisissä saunatiloissa.

Mielenterveyskuntoutusyksikön asukkaat pääsevät osallistumaan asumisen kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Asukkaita kannustetaan myös ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan, sillä motivaatio on siinä yksi avaintekijä.

Toiminta

Humanan Toivontupa on suunniteltu erityisesti sellaisia mielenterveyskuntoutujia varten, jotka tarvitsevat paljon tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Toivontuvassa eletään aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditun asiakassuunnitelman pohjalta. Kaiken toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti mielekästä, itsenäisempää elämää.

Aktiivista arkea

Mielenterveyskuntoutusyksikön yksi tärkeä tehtävä on luoda asiakkaiden arkeen merkitystä, rytmiä ja sisältöä sekä tukea asiakkaiden aloitteellisuutta. Viikko-ohjelmassa on monenlaista ryhmä- ja päivätoimintaa sekä asiakkaan omahoitaja-aikoja, joiden sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Arki yksikössä pitää sisällään myös osallistumista kodin päivittäisiin toimintoihin: yhdessä harjoitellaan keittiötaitoja, pyykkihuoltoa ja siisteyden ylläpitoa.

Kuntoutujia kannustetaan verkostoitumaan myös kodin ulkopuolella. Asiakkaita autetaan luomaan kontakteja esimerkiksi avopalveluihin, jotta voinnin sen salliessa siirtyminen kevyemmän palvelun piiriin olisi mahdollisimman helppoa ja kuntoutuminen turvattu myös pitkällä tähtäimellä. Toivontupa pyrkii hyödyntämään paikallisia toimintamahdollisuuksia ja tekemään yhteistyötä Ylivieskan oppilaitosten, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, yritysten ja seurakunnan kanssa.

Vahvuudet

Mielenterveyskuntoutusyksikkö Toivontuvan vahvuus on sen ammattitaitoinen, sitoutunut henkilöstö. Toivontuvan ammattilaiset ovat taitavia nostamaan esiin asiakkaiden vahvuuksia, ja niitä vahvistamalla asiakkaat saavat apua myös heikkouksiensa kanssa. Toivontuvan henkilöstö ja asukkaat muodostavat yhteisön, joka puhaltaa yhteen hiileen.

Humana Ylivieskassa

Humana tarjoaa Ylivieskassa myös lastensuojelun sijaishuollon palveluita (Humana Kotikallio) ja nuorten aikuisten kuntouttavaa asumispalvelua (Sähäkkä Ylivieska).

Hyvän Mielen Koti

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

Tietoa

Kunta
Ylivieska
Paikkamäärä
19

Osoite

Visalantie 304 84100 Ylivieska

Yhteystiedot

Anu Määttälä

Yksikön päällikkö, Toivontupa ja Palvelukoti Metsärinne

040 669 0658

Vuokko Haapakangas

Palveluvastaava

040 662 8685

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi