1. Humana Suomessa
  2. Palvelumme
  3. Palvelut vammaisille henkilöille

Palvelut vammaisille henkilöille

Palvelu- ja ryhmäkotimme tarjoavat turvallista ja virikkeellistä arkea vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toimintaamme ohjaavat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus.

Hero

Palvelumme

Tarjoamme vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille yhteisöllistä ja ympärivuorokautista palveluasumista, virikkeellistä päivä- ja työtoimintaa sekä ammatillista tukihenkilötyö -palvelua.

Palvelukodit

Tarjoamme asumisen palveluita, joissa toimintaamme ohjaavat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus.

En kvinne med hunder i rullestol, med assistent

Ammatillinen tukihenkilötyö

Palvelua tarjotaan joustavasti eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä asiakkaan omaan kotiin.

The girl wateres the flowers in the garden.

Päivä- ja työtoiminta

Päivä- ja työtoiminnan tavoitteena on tarjota mielekästä ja virikkeellistä toimintaa sekä mahdollisuuksia työtaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Toimintaamme ohjaavat toiminnalli­suus, yhteisöllisyys ja turvallisuus.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa meille aktiivista arkea. Aktiivinen arki rakentuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laaditusta arjensuunnitelmasta sekä hoito- ja palvelusuunnitelmasta. Suunnitelmien tarkoitus on tukea ja edistää asukkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aitoa läsnäoloa. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Saamme toisistamme iloa ja voimaa. Kodissamme asukkaat osallistuvat toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Viikko-ohjelma ja kodin vuosikello tuovat virikkeitä arkeemme. Huomioimme ohjelmassa asukkaiden toiveet, kalenteri- ja kirkkovuoden tapahtumat. Elämme synttäreistä synttäreihin.

Turvallisuus

Turvallisuus tarkoittaa kodissamme kokemusta turvallisesta asuinympäristöstä, ammattitaitoisesta ja työhönsä sitoutuneesta henkilöstöstä, mielekkäistä arkirutiineista ja hyvästä tiedonkulusta. Kaikki meistä haluavat tuntea olonsa turvalliseksi.

Aktiivista arkea

Jokaisella asukkaalla on nimetty omaohjaaja. Omaohjaaja on asiakkaalle läheinen tukihenkilö, joka vastaa hänen kokonaistilanteestaan ja hyvinvoinnistaan. Omaohjaaja viestii kuulumisia, tarvittaessa auttaa yhteydenpidossa omaisiin, vastaa arjensuunnitelmasta ja sen ajantasaisuudesta. Kun pidämme kiinni sovituista asioista, olemme luottamuksen arvoisia. Suunnittelemme palvelut asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Palvelumme moniportaisuus mahdollistaa asukkaan asumiskehityksen: voimme järjestää kodeissamme asuville turvallisia asumiskokeiluja vähemmän tuettuun palveluun. Säännöllisen ja kuntouttavan päivätoiminnan lisäksi asukkaamme käyvät mahdollisuuksien mukaan retkillä ja tapahtumissa.