The girl wateres the flowers in the garden.

Päivä- ja työtoiminta

Päivä- ja työtoiminnan palvelukokonaisuutemme on suunnattu erityisesti kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja vaikeavammaisille heidän omista lähtökohdistaan.

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Työtoiminta

Työtoiminnan tavoitteena on tarjota mielekästä ja virikkeellistä toimintaa sekä mahdollisuuksia työtaitojen ja työelämään kuuluvien sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Laadimme asiakkaan kanssa yksilöllinen toimintasuunnitelman, ja avustamme tarvittaessa päivittäisissä toiminnoissa.

Monipuolisten työtehtävien, kuten keittiö- ja puutarhatöiden ohella työtoimintaan osallistuva pääsee harjoittelemaan itsenäistä elämää.

Toteutamme työtoiminnan turvallisesti ammattitaitoisen henkilöstömme ohjauksessa ja valvonnassa.