1. Humana Suomessa
  2. Palvelumme
  3. Palvelut vammaisille henkilöille
  4. Palvelukodit
  5. Komian Krannin palvelukoti ja tukiasunnot - Seinäjoki
Example image

Komian Krannin palvelukoti ja tukiasunnot

Palvelukeskus Komian Kranni tukee ja auttaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä lievästi kehitysvammaisia henkilöitä kohti itsenäistä asumista. Komian Kranni koostuu Päätalon ja Koivulan asumispalveluyksiköistä, jotka tarjoavat tuettua ja tehostettua asumista. Tukiasunnot sijaitsevat lähellä Komian Krannia ja tukiasukkaiden kanssa ollaan päivittäin yhteyksissä.

Asuminen

Komian Kranni on kahteen eri rakennukseen jaettu palvelutalo, joka tarjoaa kodin 30 mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle tai lievästi kehitysvammaiselle henkilölle. Komian Krannissa on ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen kotien lisäksi tukiasuntoja.

Palvelukotimme sijaitsee rauhallisella asuinalueella, kuitenkin aivan Ylistaron keskustan ja palveluiden tuntumassa. Päätalon ja Koivulan tukiasunnoissa kuntoutujia tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, kannustetaan omatoimisuuteen ja ohjataan käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita. Käytössämme on omahoitajajärjestelmä.

Toimintamme perustuu asiakkaita kuuntelevaan ja kunnioittavaan toimintaan. Päätalossa ja Koivulassa ylläpidetään asukkaiden toimintakykyä monipuolisilla yhteisillä toimilla ja tehtävillä. Motivoimme asukkaita myönteisin keinoin aktiiviseen arkeen ottaen kuitenkin huomioon jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet.

Asumispalveluyksiköt

Päätalo
Päätalon asumispalveluyksikössä on tilat 13 kuntoutujalle. Yksikössä on yhteinen oleskelu- ja ruokailutila, keittiö sekä pesutilat. Huoneista kaksi on kahden hengen huoneita ja yhdeksän yhden hengen huoneita.

Koivula
Koivulan asumispalveluyksikössä on tilat 11 kuntoutujalle. Myös Koivulassa on yhteinen oleskelu- ja ruokailutila, keittiö ja pesutilat. Jokainen asukas saa halutessaan sisustaa huoneensa omilla henkilökohtaisilla tavaroillaan.

Tukiasunnot

Komian Krannissa on myös 6 tukiasuntopaikkaa, jotka sijaitsevat palvelukodin välittömässä läheisyydessä. Päätalon ja Koivulan tukiasunnot on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, ja lievästi kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti ilman ympärivuorokautista valvontaa.

Päivätoiminta

Komian Kranniin kuuluu myös lähellä sijaitseva päivätoiminnan yksikkö Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan., jonka kävijät ovat pääasiassa kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia.

Toimintamme painopisteenä ovat monipuolinen kuntoutus, asukkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen sekä mielekkään tekemisen järjestäminen. Kuntoutuja saa olla itse mahdollisimman paljon mukana oman kuntoutuksensa suunnittelussa.

Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisen ympäristön luovat ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, mielekkäät arkirutiinit ja hyvä tiedonkulku.

Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa ja lämmintä ilmapiiriä. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä.

Aktiivista arkea

Toiminnallisuus tarkoittaa kodeissamme ennen kaikkea aktiivista arkea. Asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun.

Kunkin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Otamme huomioon asukkaan toiveet asumiselle ja kiinnitämme huomiota yksilölliseen osaamiseen ja vahvuuksiin. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat asukkaille onnistumisia ja onnellisuuden tunnetta.

Ruokailu

Päivätoiminnassa laitamme yhdessä monipuolista ja ennen kaikkea hyvää kotiruokaa. Asiakkaat saavat osallistua ruokalistan suunnitteluun, mutta ohjaaja vastaa siitä, että ruoka on terveellistä ja että viikossa on vaihtelua. Silloin tällöin saatamme hakea kalaa torilta ja säilömme toki mansikat ja puolukat pakastimeen tulevaa vuotta varten. Yhdessä ruoan tekeminen ja ruoasta nauttiminen on yksi tärkeimmistä asioista myös asiakaspalautteen perusteella.

Asukkaaksi meille

Maksusitoumuksella
Asukkaaksi palveluasumisyksikköömme tai tukiasuntoon tullaan kunnan sosiaalitoimen kautta maksusitoumuksella.

Itsemaksavana asiakkaana
Meille on mahdollista tulla asukkaaksi myös itsemaksavana. Kysy lisää Komian Krannin palveluesimieheltä.

Hyvän Mielen Koti

Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista.
Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.

Tietoa

Kunta
Seinäjoki
Paikkamäärä
30

Osoite

Viertolankuja 9 ja 11 61400 Ylistaro

Yhteystiedot

Sale Gröhn

Yksikön päällikkö, Komian Kranni

044 532 2522

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)humana.fi