Hem

Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa palveluiden saatavuutta.

Mikä palveluseteli?

Palveluseteli on yksi kuntien tapa järjestää kuntalaistensa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kunta voi myöntää palvelusetelin esimerkiksi kattamaan tehostetun palveluasumisen tai kotihoidon kustannuksia. Se antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Näin ollen palveluseteli lisää valinnanvapautta ja parantaa palveluiden saatavuutta.

Palvelusetelin arvo määräytyy tulojen mukaan: se voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

Miten palvelusetelin saa?

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin. Arvion tekee kunnan SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita). Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Suunnitelma tarkistetaan palvelutarpeen muuttuessa.

Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kunnissa, ja sen kattamat palvelut ja arvo vaihtelevat kunnittain. Lisätietoa palvelusetelin käytöstä omalla alueellasi saat kuntien ja kuntayhtymien omilta kotisivuilta.