Hem

Miksi kotipalvelu on arvokasta ennaltaehkäisevää työtä?

Julkaistu: 2023-01-10

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa ehkäisemään ongelmien kasvua ja kasautumista, kun haastava tilanne voidaan pysäyttää alkuunsa. Listasimme viisi tärkeää syytä, miksi lapsiperheiden kotipalvelu on arvokasta ennaltaehkäisevää työtä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on nimensä mukaisesti lapsiperheiden koteihin vietävä palvelu, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta haastavassa vauva- ja taaperoarjessa. Sitä tarjoavat kunnat ja yritykset, kuten Humana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Kotipalvelua tuottaa yleensä lähihoitaja, nuoriso-ohjaaja tai loppuvaiheen opiskelija.

Listasimme viisi tärkeää syytä, miksi lapsiperheiden kotipalvelu on arvokasta ennaltaehkäisevää työtä.

1. Kotipalvelu on ensimmäinen keino ehkäistä tilanteen kriisiytymistä


Kotipalvelu on ensimmäinen ennaltaehkäisevä palvelumuoto, jota lapsiperheet voivat saada. Kotipalvelussa asiakaskunta ja tarpeet voivat vaihdella suuresti. Yleensä kotipalvelun asiakkaaksi tulevilla perheillä ei ole isoja kriisejä, mutta esimerkiksi vanhemman univaje tai muut arjen haasteet voivat haitata elämää merkittävästi ja johtaa ajan kuluessa isompiin ongelmiin. Joku saattaa ajatella kotipalvelun olevan vain vauvanhoitoa, mutta todellisuudessa se on tärkeä keino ehkäistä perheen tilanteen kriisiytyminen.

Pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle on paljon kannattavampaa, että hoitaja käy hoitamassa lasta kerran viikossa eikä perhe päädy lainkaan lastensuojelun asiakkaaksi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ennaltaehkäisevän avun piiriin pääsee, sitä paremmin tilanteen paheneminen ja ongelmien kasautuminen voidaan estää.

2. Kotipalvelu on kevyt palvelumuoto, joka tarjoaa suurta tukea


Usein kotipalvelu rinnastetaan perhetyöhön, vaikka kyse on huomattavasti kevyemmästä palvelusta ja tuesta. Käytännössä kotipalvelu on lastenhoitoa, minkä ansiosta vanhemmat saavat tarvittavaa taukoa. Monelle hoitajan viikoittaiset käynnit ovat arjen henkireikä. Hankalassa hetkessä voi olla kullanarvoista tietää, että tiettynä päivänä ja kellonaikana saa apua lastenhoitoon tai arkiaskareisiin.

3. Kotipalvelun asiakkaaksi pääsee matalalla kynnyksellä


Kotipalvelua on mahdollista hakea hyvin matalalla kynnyksellä. Kotipalvelua saadakseen perheen ei tarvitse olla lastensuojelun tai edes sosiaalitoimen asiakas, vaan apua voi saada esimerkiksi lastenneuvolan tai perheneuvolan kautta. Monissa kaupungeissa ja kunnissa vanhemmat voivat itse laittaa sosiaalitoimen verkkosivujen kautta pyynnön palvelutarpeen arviointiin, jos he kokevat, etteivät jaksa arjessa.

4. Apua saa oman tarpeen mukaan


Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään yleensä tietty tuntimäärä viikossa tai kuukaudessa perheen tarve huomioiden. Yleensä kotipalvelua myönnetään kerrallaan kolmeksi kuukaudeksi, kolme tuntia viikossa. Kolmen kuukauden kuluttua työntekijä ja vanhempi arvioivat, onko kotipalvelua tarvetta hakea lisää.

Vanhempi ja työntekijä tekevät yhdessä palvelusuunnitelman, jossa määritellään, minkälaista apua perhe tarvitsee. Usein kotipalvelu on vauvanhoitoa kotona tai kävelyllä käymistä, jos vauva ei nuku kuin liikkuvissa vaunuissa. Vanhempi voi käyttää ajan haluamallaan tavalla. Kotipalvelu voi sisältää myös pieniä kodinhoitoon liittyviä töitä, kuten ruoanlaittoa tai lapsen hakua päiväkodista, jos näin on sovittu palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Työntekijä voi toimia myös keskusteluapuna vanhemmalle, joka haluaa jutella arjen kuormituksesta.

5. Kotipalvelun kautta muun tuen piiriin


Työntekijä havainnoi perheen tilannetta viikoittain ja kirjaa jokaisen käynnin. Hän näkee perheen arjen läheltä ja voi kertoa, jos jokin asia aiheuttaa isompaa huolta. Mikäli todetaan, ettei kotipalvelu ole riittävä tukimuoto, perhe voidaan ohjata myös lastensuojelupalveluihin, kuten perhetyön piiriin tai perhetukikeskukseen.

Asiantuntijana artikkelissa tiiminjohtaja Jenny Heino, joka vastaa lapsiperheiden kotipalvelusta pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi