Hem

NUOTTI-valmennus vie elämässä eteenpäin

Julkaistu: 2023-04-18

Moni nuori saa NUOTTI-valmennuksesta paremmat eväät elämänhallintaan ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin NUOTTI-valmennuksesta.

Uskoa omiin voimavaroihin, paremmat elämänhallintataidot ja suunta omalle tulevaisuudelle – melko isoja asioita monelle nuorelle. Jos nuoren toimintakyky on syystä tai toisesta heikentynyt, ja rohkaisusta sekä arjen selkeytyksestä olisi hyötyä, kannattaa hakeutua NUOTTI-valmennukseen.

Mitä NUOTTI-valmennus on?

NUOTTI-valmennus on matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Valmennuksessa tukena on valmentaja, joka auttaa nuorta etenemään kohti tavoitteitaan.

Kenelle NUOTTI-valmennus sopii?

NUOTTI-valmennus sopii kenelle tahansa 16–29-vuotiaalle, jolla on tarve vahvistaa käsitystään omista voimavaroistaan sekä kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja. Elämäntilanteita ja haasteita on monia: nuoren opinnot voivat laahata tai olla keskeytyneet, hän voi olla syrjäytynyt tai syrjäytymisuhan alla, tai sitten nuori kaipaa apua selkeyttääkseen omia tulevaisuuden suunnitelmiaan. 

Nuoren toimintakykyyn voivat vaikuttaa esimerkiksi mielenterveysongelmat tai neuroepätyypillisyys, mutta ne eivät ole este NUOTTI-valmennukselle. Sen sijaan akuutti päihdeongelma tai vaikeat mielenterveyden ongelmat, jotka edellyttävät vaativaa kuntoutusta, voivat vaikeuttaa valmennuksen onnistumista.Mikä NUOTTI-valmennuksen tavoite on?

Valmennus muotoutuu pitkälti nuoren omien toiveiden pohjalta. Valmennuksen aluksi nuori ja valmentaja määrittelevät yhdessä tavoitteen tai tavoitteet, joita kohti lähdetään työskentelemään. Valmennuksessa asioita ei tehdä nuoren puolesta, vaan valmentaja on ainoastaan tukemassa nuoren omaa päätöksentekoa ja toimintaa.

Mitä NUOTTI-valmennuksessa tapahtuu?
 

Valmennuksen sisältö riippuu kunkin valmennettavan lähtökohdista ja tavoitteesta, mutta valmennus voi sisältää esimerkiksi keskustelua Humanan tiloissa, valmennettavan kotona tai esimerkiksi jonkin yhteisen tekemisen parissa. Valmennukseen voi sisältyä tunteiden ja ajatusten käsittelyä esimerkiksi mielikuvaharjoitusten tai luovien harjoitusten kautta. Valmennukseen voi kuulua myös hyvin konkreettisia asioita: valmennettava voi tehdä valmentajan tuella esimerkiksi CV:n, työhakemuksia ja hakea eri koulutusohjelmiin, tai hoitaa omaan asuntoon muuttamiseen liittyviä asioita.

Millaisiin haasteisiin valmennuksesta voi saada keinoja?

NUOTTI-valmennuksessa nuori voi oppia omista vahvuuksistaan, selkeyttää opiskeluun tai työhön liittyviä tulevaisuuden suunnitelmiaan, kehittää työelämään liittyviä valmiuksia ja löytää tukiverkoston tai palveluja, joiden avulla edetä kohti tavoitteitaan. Joskus tärkeintä on saada paremmat elämänhallintataidot. Silloin voidaan aloittaa perusasioista, kuten vuorokausirytmin harjoittelemisesta tai omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Millaisia tuloksia NUOTTI-valmennuksesta voi saada?

Valmennuksen avulla nuori voi saada lisää voimavaroja, itsenäisyyttä ja uskoa omaan pystyvyyteen. Syrjäytynyt voi päästä kiinni sosiaalisempaan elämään ja oman suuntansa kanssa hukassa ollut nuori voi löytää opiskelualan, jota kohti pyrkiä. Valmennuksen myötä nuori voi päästä opiskelemaan, saada työpaikan tai päästä muuttamaan vanhempien luota omaan kotiin. Osalle on tärkeää saada hoitokontakti mielenterveysongelmien hoitamiseen tai päästä tuen avulla eteenpäin neuropsykiatrisissa tutkimuksissa.Kuinka kauan NUOTTI-valmennus kestää?

NUOTTI-valmennus koostuu 20 tapaamisesta, joista kukin kestää tunnin. Ne järjestetään pääsääntöisesti viiden kuukauden kuluessa valmennuksen alkamisesta. Valmennukseen on mahdollista hakea jatkoa.

Maksaako NUOTTI-valmennus?

Valmennus on nuorelle maksutonta. Nuori voi myös saada valmennuksen ajalta Kelan kuntoutusrahaa.

Keitä Humanan NUOTTI-valmentajat ovat?

Humanan NUOTTI-valmentajilla on soveltuva sosiaali- tai terveysalan koulutus ja lisäksi vahva kokemus työskentelystä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Miten NUOTTI-valmennukseen hakeudutaan?
 

NUOTTI-valmennukseen hakeudutaan ottamalla ensin yhteyttä Kelaan. Lue tarkat ohjeet Kelan kotisivuilta. 
 
Katso Humanan tarjoaman NUOTTI-valmennuksen paikkakunnat ja yhteystiedot kotisivuiltamme.

Asiantuntijoina artikkelissa Humana Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalveluiden NUOTTI-valmentaja Sina Kahra ja Hämeenlinnan lapsiperhepalveluiden perheohjaaja ja NUOTTI-valmentaja Minna Hietala.

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi